Stedenbouwkundige overtreding

Teaser: 

Er is sprake van een bouwovertreding of stedenbouwkundige overtreding in de volgende drie gevallen

Description: 
  • Als je werken uitvoert zonder bouwvergunning of werken die de toegekende bouwvergunning niet eerbiedigen.
  • Als je de werken uitvoert na het vervallen van de bouwvergunning.
  • Als de werken ingaan tegen een gewestplan of in tegenspraak zijn met een gemeentelijk bijzonder plan van aanleg.
More Info: 

Wanneer je een woning koopt, is het belangrijk om te weten of er geen bouwovertredingen op het pand rusten.

In Vlaanderen is het illegaal bouwen een strafbaar feit dat na vijf jaar verjaart. Als je dus de woning koopt na vijf jaar, ben je niet meer strafbaar. Maar het is wel mogelijk dat een benadeelde buur een burgerlijke procedure start.

Je blijft als koper wel steeds - ook na vijf jaar - strafbaar als het bouwwerk in een gevoelige zone ligt (een bos of een natuurreservaat). In dat geval verjaart de overtreding niet na vijf jaar en is ook de nieuwe eigenaar strafbaar.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar zal nagaan of er geen bouwovertreding rust op het pand dat je wil kopen. Vraag aan de makelaar altijd duidelijk of het bewuste pand niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een vervolging wegens bouwovertredingen. Hij gaat het voor je na.