Verzekering gewaarborgd wonen

Teaser: 

Gratis verzekering die je tegen inkomensverlies beschermt bij een hypothecaire lening

Description: 

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering die mensen beschermt die een hypothecaire lening zijn aangegaan voor de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning tegen onverwacht inkomensverlies door ontslag of ziekte. Wanneer je dus plotseling je werk verliest door ontslag of ziekte, zal deze verzekering tussenkomen om je hypothecaire lening verder af te betalen.

More Info: 

De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. De verzekering is gratis.

De verzekering is tien jaar lang geldig. In geval van ziekte komt de verzekering maximaal 36 maanden tussen. In geval van ontslag komt de verzekering tot twee keer maximaal 18 maanden aaneensluitend tussen.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 of 600 euro per maand.

De tussenkomst van de verzekering gaat pas na drie maanden werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van start.

Om in aanmerking te komen voor deze verzekering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je de verzekering binnen het eerste jaar nadat je je hypothecaire lening hebt afgesloten aanvragen. De lening moet minstens 50.000 euro bedragen en de verkoopwaarde van de woning mag niet hoger liggen dan 320.000 euro.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar legt uit aan welke voorwaarden je moet voldoen om deze verzekering te krijgen en hoe je ze kan aanvragen.