Beleidsdocumenten - Regeringen

Cover: 
Teaser: 

In dit dossier vind je syntheses terug van de voornaamste beleidsdocumenten die door de Vlaamse en federale regeringen worden opgesteld en gepubliceerd. Zo zijn er syntheses beschikbaar van de federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoorden, met de focus op de voor de vastgoedsector relevante kernpunten. Aan het begin van de legislatuur worden op Vlaams niveau beleidsnota's en op federaal niveau Algemene beleidsverklaringen opgesteld, waarin de bevoegde ministers per beleidsdomein hun belangrijkste prioriteiten schetsen, uiteraard in uitvoering van het regeerakkoord. Daarna worden jaarlijks, in het kader van de begroting, beleidsnota's (federaal) en beleidsbrieven (Vlaams) gepubliceerd, die de concrete initiatieven voor het komende parlementaire jaar oplijsten.

Verder lezen?