Immoborden

Cover: 
Teaser: 

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) heeft een aantal aanbevelingen klaar die het huidige versnipperde beleid rond immoborden in goede banen moet leiden. Daarbij zal o.m. de sector gesensibiliseerd worden, maar het is eveneens een pleidooi voor de bevoegde overheden in ons land voor meer uniforme en werkbare regels. Aanleiding van de nota is de kritiek van enkele politici die de aanwezigheid van immoborden in het straatbeeld “visuele vervuiling” noemden. 

Hoewel de immoborden verre van overal als problematisch worden beschouwd, engageerde de Confederatie van Immoberoepen zich begin dit jaar om een antwoord te bieden op de zogenaamde “wildgroei” van immoborden. Heel wat sectorspelers - zowel vastgoedmakelaars als externe specialisten - werden over de problematiek bevraagd. Daaruit kwamen een aantal beleidsuggesties die enerzijds de sector aanbelangen, maar anderzijds ook een oproep zijn naar de bevoegde overheden. Niet onbelangrijk in het hele debat is dat de spelregels voor het plaatsen van immoborden zeer lokaal bepaald zijn. Daardoor wordt de sector geconfronteerd met veel regeltjes die allemaal verschillen van gemeente tot gemeente. De Confederatie van Immoberoepen pleit daarom in eerste instantie voor méér uniformiteit en duidelijkheid wat de regelgeving voor het plaatsen van immoborden betreft.

Share: