Vastgoedinformatie en verkoopdocumenten in de drie gewesten

Cover: 
Teaser: 

Bij de samenstelling van een verkoopdossier moet de vastgoedmakelaar heel wat vastgoedinformatie en documenten verzamelen. Sommige gegevens moeten door de vastgoedmakelaar al in de publiciteitsfase worden verspreid. Andere informatie moet verplicht in de onderhandse verkoopovereenkomst worden opgenomen. Deze formaliteiten worden deels door de federale overheid opgelegd, deels door de gewestelijke. Dit verklaart waarom verkoopdossiers er in Vlaanderen, Brussel of Wallonië anders uitzien. Ook de sancties bij inbreuk op de verplichtingen verschillen grondig van gewest tot gewest. Dit dossier is opgebouwd uit fiches per type vastgoedinformatie, waarop de verplichtingen in de drie gewesten naast elkaar worden gezet, steeds met verwijzing naar de toepasselijke wetgeving. Ook is er een samenvattend overzicht op basis waarvan het duidelijk moet zijn welk type informatie moet voorhanden zijn in welke fase van het verkoopproces, namelijk tijdens de publiciteitsfase, bij compromis of bij akte.

Verder lezen?