Dossiers

Lors de l'élaboration d'un dossier de vente, l'agent immobilier doit collecter bon nombre d'informations immobilières et de documents. Certaines données doivent déjà être diffusées par l'agent immobilier dans la phase publicitaire.

In dit dossier worden een aantal aspecten rond de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven behandeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de materie van de legaliteit.

Deze nota bevat de analyse van de studiedienst van CIB Vlaanderen van de kerncijfers voor de markt van het hypothecair krediet.

Het energiepresatiecertificaat (EPC) is een bijkomend basisdocument bij de verkoop en verhuur van een onroerend goed.

De inhoud van de bemiddelingsopdracht van de vastgoedmakelaar, afgesloten met een consument, is grotendeels dwingend vastgelegd via het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenk

Dit dossier betreft de bijzondere informatieplicht van de vastgoedmakelaar bij de verkoop en/of verhuur (> 9 jaar) van onroerende goederen.

Door de wet van 2 juni 2010 is het appartementsrecht grondig hervormd. De wet heeft als hoofddoel om de werking van mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken.

In 1993 beoogde de antiwitwaswet preventieve maatregelen te installeren ten aanzien van ondernemingen en personen die een financieel beroep uitoefenen.

Pagina's