Hoe zit het met de verjaringstermijn van de mede-eigendomsbijdragen?

De syndicus is als beheerder van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars belast met het invorderen van de mede-eigendomsbijdragen ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars. Bij het invorderen dient de syndicus er voor te waken dat de bijdragen niet verjaren. De aansprakelijkheid van de syndicus komt in het gedrang wanneer hij niet de vereiste zorg aan de dag legt om de voorschotten en bijdragen te innen of te recupereren.

Antwoord: 

Verder lezen?