Modeldocumenten - Brussel

Op CIBweb vind je meer dan 900 modeldocumenten, opgesteld door de CIB studiedienst. Vragen of opmerkingen in verband met de CIB-modelcontracten kunnen aan de CIB studiedienst gesteld worden via modeldocumenten@cib.be. Voor vragen met betrekking tot concrete dossiers kunnen CIB-leden terecht bij de provinciale advocaten van CIB Vlaanderen.

De partijen worden nadrukkelijk verzocht vooraleer te ondertekenen, alle open plaatsen aandachtig in te vullen. CIB Vlaanderen is geenszins verantwoordelijk voor het gebruik dat de partijen van dit formulier maken. Deze documenten zijn eigendom van het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen. Elke, zelfs gedeeltelijke nadruk van deze teksten is verboden.

Er is sedert 2013 een samenwerkingsprotocol afgesproken tussen CIB Vlaanderen en VlaNot (de Vlaamse Raad van het Notariaat) voor wat betreft het compromis in Vlaanderen. De tekst van het protocol is terug te vinden onder de rubriek verkoop/Nederlands zijnde modeldocument 121VN.

 

Document nummer Titel Regio
001BF Check-list informations précontractuelles courtage de vente - hors établissement
Brussel
001BN Checklist precontractuele informatie verkoopbemiddeling - buiten de verkoopruimte
Brussel
002BF Check-list informations précontractuelles courtage de location - hors établissement
Brussel
002BN Checklist precontractuele informatie verhuurbemiddeling - buiten de verkoopruimte
Brussel
003BF Modèle de formulaire de rétractation
Brussel
003BN Modelformulier voor herroeping
Brussel
004BF Check-list informations précontractuelles convention de régisseur - hors établissement
Brussel
004BN Checklist precontractuele informatie rentmeesterschapsovereenkomst - Buiten de verkoopruimte
Brussel
005BF-A Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
005BF-B Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel
005BF-C Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel
005BN-A Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
005BN-B Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
005BN-C Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel
006BF-A Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
006BF-B Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel
006BF-C Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel
006BN-A Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
006BN-B Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
006BN-C Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een niet consument
Brussel
007BF-A Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
007BF-B Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel
007BF-C Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel
007BN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
007BN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
007BN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel
008BF-A Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
008BF-B Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel
008BF-C Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel
008BN-A Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
008BN-B Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
008BN-C Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel
009BF-A Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
009BF-B Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel
009BF-C Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel
009BN-A Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
009BN-B Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
009BN-C Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel
010BF Mission exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Brussel
010BN Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Brussel
011BF Mission co-exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Brussel
011BN Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Brussel
012BF Check-list informations précontractuelles courtage d'achat - hors établissement
Brussel
012BN Checklist precontractuele informatie aankoopbemiddeling - Buiten de verkoopruimte
Brussel
013BF-A Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
013BF-B Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - hors établissement
Brussel
013BF-C Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un non-consommateur
Brussel
013BN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
013BN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
013BN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel
014BF Check-list informations précontractuelles courtage de location - hors établissement
Brussel
014BN Checklist precontractuele informatie huurbemiddeling - Buiten de verkoopruimte
Brussel
016BF-A Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - Pas hors l'espace de vente
Brussel
016BF-B Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - Hors l'espace de vente
Brussel
016BF-C Mission non-exclusive de vente l'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel
016BN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
016BN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
016BN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel
017BF-A Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
017BF-B Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel
017BF-C Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel
017BN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
017BN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
017BN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel
018BF-A Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
018BF-B Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel
018BF-C Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel
018BN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
018BN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
018BN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een niet consument
Brussel
019BF-A Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
019BF-B Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - hors établissement
Brussel
019BF-C Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un non-consommateur
Brussel
019BN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
019BN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
019BN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel
020BF Mission non-exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Brussel
020BN Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Brussel
100BF Offre d'achat (en général)
Brussel
101BF Offre d'achat d'un appartement
Brussel
102BF Offre d'achat d'un appartement en construction
Brussel
102BN Aanbod tot aankoop appartement in opbouw
Brussel
103BF Option d'achat (en général)
Brussel
103BN Optie tot aankoop algemeen
Brussel
104BF Option d'achat d'un appartement
Brussel
104BN Optie tot aankoop appartement
Brussel
105BF Option d'achat d'un appartement en construction
Brussel
105BN Optie tot aankoop van een appartement in opbouw
Brussel
106BF Contrat de vente sous seing privé
Brussel
106BN Onderhandse verkoopovereenkomst
Brussel
107BF Contrat de vente sous seing privé d'un appartement
Brussel
107BN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement
Brussel
110BF Contrat de vente sous seing privé d'un terrain
Brussel
110BN Onderhandse verkoopovereenkomst grond
Brussel
111BF Compromis de vente en rente viagère
Brussel
111BN Verkoopovereenkomst op lijfrente
Brussel
112BF Contrat de dissolution à l'amiable ou d'annulation d'un contrat de vente sous seing privé
Brussel
112BN Overeenkomst tot minnelijke ontbinding of vernietiging onderhandse verkoopovereenkomst
Brussel
115BF Compromis de vente sous seing privé habitation sur plan ou en construction - un vendeur
Brussel
115BN Onderhandse verkoopovereenkomst woning op plan of in aanbouw - één verkoper
Brussel
116BF Compromis de vente sous seing privé habitation sur plan ou en construction - deux vendeurs
Brussel
116BN Onderhandse verkoopovereenkomst woning op plan of in aanbouw - twee verkopers
Brussel
117BF Compromis de vente sous seing privé appartement sur plan ou en construction - un vendeur
Brussel
117BN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement op plan of in aanbouw - één verkoper
Brussel
118BF Compromis de vente sous seing privé appartement sur plan ou en construction - deux vendeurs
Brussel
118BN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement op plan of in aanbouw - twee verkopers
Brussel
120BF Convention de remise des clés du bien avant la passation de l'acte authentique de vente
Brussel
120BN Overeenkomst tot overdracht van de sleutels van het onroerend goed voor het verlijden van de notariële akte van verkoop
Brussel
201BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de minimum 6 mois et maximum 3 ans
Brussel
201BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van minimum 6 maanden en maximum 3 jaar
Brussel
202BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans à l'échéance du terme
Brussel
202BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar naar aanleiding van het einde van de huurperiode
Brussel
203BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans pour occupation personnelle
Brussel
203BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar opzegging wegens persoonlijk gebruik
Brussel
204BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans pour cause de travaux
Brussel
204BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar opzegging wegens werken
Brussel
205BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans sans motif
Brussel
205BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) zonder motief
Brussel
206BF Lettre du bailleur au locataire suite à une contestation ou à un paiement tardif des frais et charges de la copropriété
Brussel
206BN Brief verhuurder aan huurder naar aanleiding van een betwisting of laattijdige betaling van de kosten en lasten mede-eigendom
Brussel
207BF Lettre d'un nouveau propriétaire à un locataire
Brussel
207BN Brief nieuwe eigenaar aan huurder
Brussel
208BE Lease in accordance with Belgian civil law

Dit model is in opmaak en vertaling.

Brussel
208BF Contrat de bail de droit commun (hors habitation)
Brussel
208BN Huurovereenkomst naar gemeen recht (buiten bewoning)
Brussel
209BE Residential tenancy agreement (principal private residence)
Brussel
209BF Contrat de bail d'habitation (Résidence principale)
Brussel
209BN Woninghuurovereenkomst (Hoofdverblijfplaats)
Brussel
210BF Contrat de bail pour un garage, un box ou un emplacement de stationnement
Brussel
210BN Huurovereenkomst voor een garage, autobox of autostaanplaats
Brussel
212BF Contrat de bail de rénovation d'une habitation (Résidence principale)
Brussel
212BN Renovatiehuurovereenkomst (Hoofdverblijfplaats)
Brussel
213BF Contrat de bail commercial
Brussel
213BN Handelshuurovereenkomst
Brussel
217BF Demande d'indexation du loyer (bail d'habitation)
Brussel
217BN Verzoek tot indexatie van de huurprijs (woninghuur)
Brussel
221BF État des lieux de sortie
Brussel
221BN Plaatsbeschrijving bij einde huur
Brussel
222BF Fiche d'informations candidat locataire
Brussel
222BN Inlichtingenfiche kandidaat huurder
Brussel
224BF Contrat de bail commercial de courte durée (pop-up store)

Avertissement - disclaimer

Les magasins-éphémères (pop-up stores) sont particulièrement actuels: dans les villes, l'on voit de plus en plus de magasins ou de restaurants qui ne durent que quelques semaines ou quelques mois: comme concept marketing pour les grandes marques, comme projet temporaire pour un chef ou, par exemple, à la côte pendant les mois d'été.

Lors du recours à la convention de bail pour un magasin éphémère, il est très important de se rendre compte que l'application de la loi sur le bail commercial est, dans de tels cas, particulièrement désavantageuse et non-souhaitable pour le bailleur: le bail commercial a en effet une durée minimum stricte de neuf ans.

Une argumentation est inscrite dans le modèle quant à savoir pourquoi la loi sur le bail commercial n'est pas d'application. Une exception qui est prévue dans la loi sur le bail commercial, aux termes de laquelle la législation sur le bail commercial n'est pas d'application aux baux qui, en raison de la nature du bien, de sa destination ou des usages, sont normalement consentis pour une durée inférieure à un an (article 2, 1°; Loi sur le bail commercial), est ainsi évoquée.

Le modèle ne peut donc absolument pas être utilisé pour un bail qui durerait plus q'un an. Le modèle n'a pas prévu de possibilité de prolongation. Le but est que ce modèle ne soit utilisé que pour un bail de durée très limitée. Un usage incorrect de ce modèle entrainera une requalification en une convention de bail commercial.

Brussel
224BN Handelshuur van korte duur (pop-up store)

Toelichting - disclaimer

Pop-up stores zijn bijzonder actueel: in steden zie je meer en meer winkels of restaurants die enkele weken of maanden opduiken: als marketingconcept voor grotere merken, als tijdelijk zijproject voor een chef of bijvoorbeeld aan de kust in de zomermaanden.

Zeer belangrijk bij het gebruik van de huurovereenkomst voor een pop-up store is het besef dat de toepasselijkheid van de handelshuurwet in dergelijke gevallen bijzonder nadelig en ongewenst is voor de verhuurder: zo heeft de handelshuur een strikte minimumtermijn van negen jaar.

In het model is een argumentatie ingeschreven waarom de handelshuurwet niet van toepassing is, namelijk een uitsluitingsgrond voorzien in de handelshuurwet, die voorziet dat de handelshuurwetgeving niet van toepassing is op de huur die, wegens de aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal wordt toegestaan voor minder dan een jaar (artikel 2,1 Handelshuurwet).

Het model kan dan ook zeker niet gebruikt worden voor een huur die langer dan een jaar zou duren. Er zijn in het model geen mogelijkheden tot verlenging van de duurtijd voorzien. De bedoeling is dat dit model enkel gebruikt wordt voor de zéér tijdelijke huur. Incorrect gebruik van het model zal aanleiding kunnen geven tot herkwalificatie tot een handelshuurovereenkomst.

Brussel
225BF Convention de résiliation amiable d'un contrat de bail d'habitation (résidence principale ou pas)
Brussel
225BN Overeenkomst minnelijke beëindiging van een woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats en niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel
226BF Convention de résiliation amiable d'un contrat de bail de droit commun (hors habitation)
Brussel
226BN Overeenkomst minnelijke beëindiging van een huurovereenkomst van gemeen huurrecht (buiten bewoning)
Brussel
227BF Convention de bail à ferme
Brussel
227BN Landpachtovereenkomst
Brussel
228BF Lettre de résiliation du bailleur concernant un terrain à bâtir tel qu'indiqué dans la convention de bail à ferme
Brussel
228BN Opzegbrief door verpachter betreffende bouwgrond als zodanig opgegeven in de pachtovereenkomst
Brussel
229BF Demande de majoration du fermage
Brussel
229BN Aanvraag tot verhoging van de pachtprijs
Brussel
230BF Promesse unilatérale de location
Brussel
230BN Eenzijdige huurbelofte
Brussel
231BF Convention d'occupation à titre précaire
Brussel
231BN Bezetting ter bede

VERKLARENDE NOTA

De bezetting ter bede is een rechtsfiguur die door het Hof van Cassatie werd erkend en aanvaard. Het betreft een overeenkomst van precair gebruik, waarbij de eigenaar – bij wijze van gunst – aan een andere persoon het recht verleent om tot wederopzegging toe een bepaald onroerend goed te gebruiken in afwachting dat er aan dit goed zijn definitieve bestemming kan worden gegeven.

Typisch voor de bezetting ter bede is haar voorlopige karakter: de eigenaar verleent de bezetter geen zekerheid op een bepaalde duur; het is slechts een faculteit die aan iemand contractueel wordt verleend tot wederopzeggens toe. Bij correct gebruik kan de eigenaar op elk ogenblik te kennen geven dat hij een einde stelt aan de overeenkomst. Dit blijft immers te allen tijde mogelijk. Ook de bezetter zelf kan op korte termijn het pand verlaten, zonder dat hij een opzeg moet geven indien contractueel voorzien. Vaak wordt er toch een opzeggingstermijn voorzien.

Van een dergelijke overeenkomst kan gebruik worden gemaakt om een tijdelijke situatie te overbruggen. Voorwaarde is dat men zo’n overeenkomst sluit ‘in afwachting van iets’.

Belangrijk is dat in het contract aangegeven wordt welke tijdelijke situatie de aanleiding was voor de bezetting ter bede.

Voor de bezetting wordt er een prijs overeengekomen die met een normale huurprijs kan overeenstemmen. Bij het opstellen van het contract is het van groot belang dat men duidelijk maakt dat het niet de bedoeling was om een huur overeen te komen. Daarom is het van belang het woord ‘huur’ te vermijden. Er wordt dus bv. geen ‘huurprijs’ betaald, maar een ‘bezettingsvergoeding’.

De allerbelangrijkste overweging die bij het gebruik van een model van “bezetting ter bede” indachtig moet gehouden worden, is dat dit model niet “te pas en te onpas” mag gebruikt worden, en al zeker niet kan dienen als een instrument om één van de dwingende huurregimes (handelshuur, pacht of woninghuur) te omzeilen.  Een rechter kan de overeenkomst in zo’n geval immers altijd herkwalificeren, met alle gevolgen van dien.  Bij twijfel over het gebruik van dit document in een concreet geval, valt het aan te raden om verder juridisch advies in te winnen. In elk geval moet de eigenaar zich bewust zijn van de risico’s, die een foutief gebruik van het document met zich kan meebrengen.

Voor een bezetting ter bede is er geen energieprestatiecertificaat (EPC) vereist, noch een bodemattest of een stedenbouwkundig uittreksel.

Brussel
232BF Convention pour la mise à disposition d'un espace de bureau
Brussel
232BN Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een kantoorruimte
Brussel
233BF Contrat de bail de droit commun pour un lieu d’entreposage
Brussel
233BN Huurovereenkomst naar gemeen recht voor een opslagruimte
Brussel
234BF Lettre de renon bail commercial par le bailleur
Brussel
234BN Opzegbrief handelshuur door verhuurder
Brussel
235BF Lettre de demande de renouvellement d'un bail commercial par le preneur
Brussel
235BN Brief aanvraag huurhernieuwing van een handelshuur door de huurder
Brussel
236BF Lettre de refus de renouvellement d'un bail commercial par le bailleur
Brussel
236BN Brief weigering huurhernieuwing van een handelshuur door de verhuurder
Brussel
237BF Convention de départ anticipé de l'un des locataires - bail d'habitation
Brussel
237BN Overeenkomst bij vroegtijdig vertrek van een van de huurders - woninghuurovereenkomst-
Brussel
238BF-B Etat des lieux d'entrée (Bail de droit commun)
Brussel
238BN-B Ingaande plaatsbeschrijving (gemeen recht)
Brussel
239BF Convention de cession d'un bail d'habitation
Brussel
239BN Overeenkomst tot overdracht van een woninghuurovereenkomst
Brussel
240BE Residential tenancy agreement (non-principal private residence)
Brussel
240BF Contrat de bail d'habitation (pas de résidence principale)
Brussel
240BN Woninghuurovereenkomst (Niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel
241BF Contrat de bail de rénovation d'une habitation (Pas de résidence principale)

Attention: Une annexe explicative doit obligatoirement être jointe à ce contrat de bail. Vous la trouverez en version Pdf sous la rubrique "formulieren overheid", référence 956BF

Brussel
241BN Renovatiehuurovereenkomst (Niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel
242BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (hors résidence principale)
Brussel
242BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (Niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel
243BF Modèle-type d’état des lieux d’entrée de location d’une habitation
Brussel
243BN Standaardmodel plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning
Brussel
244BF Contrat de bail pour un logement d'étudiant (résidence principale)
Brussel
244BN Woninghuurovereenkomst voor een student (hoofdverblijfplaats)
Brussel
245BF Contrat de bail pour un logement d'étudiant (pas de résidence principale)
Brussel
245BN Woninghuurovereenkomst voor een student (Niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel
246BF Contrat de bail d'habitation en colocation (résidence principale)
Brussel
246BN Woninghuurovereenkomst voor medehuur (hoofdverblijfplaats)
Brussel
247BF Contrat de bail d'habitation en colocation (pas de résidence principale)
Brussel
247BN Woninghuurovereenkomst voor medehuur (Niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel
248BF Pacte de colocation
Brussel
248BN Medehuurpact
Brussel
300BF Convention entre le syndic et l'association des copropriétaires
Brussel
300BN Overeenkomst tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus
Brussel
301BF-A Contrat de régisseur avec un consommoteur - pas hors établissement
Brussel
301BF-B Contrat de régisseur avec un consommateur - hors établissement
Brussel
301BF-C Contrat de régisseur avec un non-consommateur
Brussel
301BN-A Overeenkomst van rentmeesterschap - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
301BN-B Overeenkomst van rentmeesterschap - Buiten de verkoopruimte
Brussel
301BN-C Overeenkomst van rentmeesterschap met een niet-consument
Brussel
302BF Contrat de travail pour un concierge
Brussel
302BN Arbeidsovereenkomst voor een conciërge
Brussel
303BF Mandat assemblée générale
Brussel
303BN Volmacht Algemene Vergadering
Brussel
304BF Demande de renseignements en vue d'un acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot
Brussel
304BN Informatieverzoek in het kader van de overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel onder levenden
Brussel
305BF Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Brussel
305BN Oproeping gewone Algemene Vergadering
Brussel
306BF Convocation à l'assemblée générale sur requête d'un copropriétaire
Brussel
306BN Oproeping Algemene Vergadering op verzoek van een mede-eigenaar
Brussel
307BF Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Brussel
307BN Oproeping buitengewone Algemene Vergadering
Brussel
308BF Deuxième convocation à l'assemblée générale
Brussel
308BN Oproeping hernieuwde Algemene Vergadering
Brussel
309BF Rappel de paiement au copropriétaire
Brussel
309BN Betalingsherinnering mede-eigenaar (318BN)
Brussel
310BF Mise en demeure
Brussel
310BN Aangetekende ingebrekestelling mede-eigenaar
Brussel
311BF Rapport de propriété du lot - nouveau copropriétaire
Brussel
311BN Eigendomsverhouding kavel - nieuwe mede-eigenaar
Brussel
312BF Règlement d'ordre intérieur
Brussel
312BN Reglement van interne orde
Brussel
313BF Attestation de transfert
Brussel
313BN Attest van overdracht
Brussel
400BF Contrat de vente d'un fonds de commerce
Brussel
400BN Overeenkomst van verkoop van een handelszaak
Brussel
500BF Contrat de coordination d'un projet de construction
Brussel
500BN Overeenkomst voor coördinatie van een bouwproject
Brussel
501BF Contrat entre le maître d'oeuvre et l'architecte
Brussel
501BN Overeenkomst tussen de bouwheer en de architect
Brussel
502BF Contrat d'entreprise (pas de loi Breyne)
Brussel
502BN Aannemingsovereenkomst (geen Wet Breyne)
Brussel
503BF Contrat d'entreprise selon le principe "à livre ouvert" (pas loi Breyne)
Brussel
504BF Contrat de sous-traitance
Brussel
504BN Onderaannemingsovereenkomst
Brussel
505BF Contrat de coordination sécurité
Brussel
505BN Overeenkomst voor veiligheidscoördinatie
Brussel
506BF Contrat de société temporaire (privé)
Brussel
506BN Overeenkomst van tijdelijke vennootschap (private)
Brussel
507BF Contrat de promotion d'échange
Brussel
507BN Ruilpromotieovereenkomst
Brussel
508BF Contrat de superficie et d'option
Brussel
508BN Opstal - en optieovereenkomst
Brussel
509BF Bail emphytéotique
Brussel
509BN Erfpachtovereenkomst
Brussel
510BF Contrat de superficie
Brussel
510BN Opstalovereenkomst
Brussel
511BF Contrat de superficie en vue de la réalisation d'un lotissement
Brussel
511BN Opstalovereenkomst met het oog op de realisatie van een verkaveling
Brussel
512BF Contrat de superficie en vue de la réalisation d'un immeuble à appartements
Brussel
512BN Opstalovereenkomst met het oog op de realisatie van een appartementsgebouw
Brussel
600BF-A Mission de réalisation d'un état des lieux avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel
600BF-B Mission de réalisation d'un état des lieux avec un consommateur - hors établissement
Brussel
600BF-C Mission de réalisation d'un état des lieux avec un non-consommateur
Brussel
600BN-A Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel
600BN-B Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel
600BN-C Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een niet-consument
Brussel
601BF Checklist informations précontractuelles - mission de réalisation d'un état des lieux - hors établissement
Brussel
601BN checklist precontractuele informatie - opdracht tot opmaak van een plaatsbeschrijving - Buiten de verkoopruimte
Brussel
602BF Rapport d'évaluation
Brussel
602BN Taxatierapport
Brussel
712BF Liste non-limitative des répartitions et travaux d'entretien impérativement à charge du preneur ou impérativement à change du bailleur
Brussel
712BN Niet-uitputtende lijst van de herstellingen en onderhoudswerkzaamheden die verplicht ten laste zijn van de huurder of de verhuurder
Brussel
800BF Proposition de charte de collaboration entre agents immobiliers
Brussel
800BN Voorstel van Charter voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars
Brussel
801BF Convention de collaboration entre agents immobiliers
Brussel
801BN Overeenkomst voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars
Brussel
802BF Convention d’agent sous-traitant
Brussel
802BN Ondermakelaarsovereenkomst
Brussel
803BF Convention de collaboration indépendante
Brussel
803BN Overeenkomst voor zelfstandige samenwerking
Brussel
900BF Modèle rapport d'activité anti-blanchiment
Brussel
900BN Jaarverslag antiwitwas
Brussel
901BF Formulaire d'identification des bénéficiaires effectifs
Brussel
901BN identificatieformulier van de uiteindelijke begunstigden
Brussel
902BF Formulaire d'identification personne physique - client
Brussel
902BN Identificatieformulier natuurlijke persoon - cliënt
Brussel
903BF Formulaire d'identification personne physique - mandataire
Brussel
903BN Identificatieformulier natuurlijke persoon – lasthebber
Brussel
904BF Formulaire d'identification personne morale - structure juridique - client
Brussel
904BN Identificatieformulier rechtspersoon – juridische structuur – Client
Brussel
905BF Formulaire d'identification personne morale - structure juridique - mandataire
Brussel
905BN Identificatieformulier rechtspersoon – juridische structuur – lasthebber
Brussel
906BF Formulaire d'identification des personnes politiquement exposées
Brussel
906BN Identificatieformulier publieke prominente persoon
Brussel
907BF Formulaire d'identification de la partie contractante
Brussel
907BN Identificatieformulier mede contractspartij
Brussel
908BF Formulaire de détermination du niveau de risque
Brussel
908BN Formulier risicobepaling
Brussel
909BF Formulaire - rapport interne d'opérations atypiques
Brussel
909BN Formulier – intern verslag atypische verrichtingen
Brussel
950BF Politique de protection des données
Brussel
950BN Privacy beleid
Brussel
951BF Politique de Cookies
Brussel
951BN Cookies beleid
Brussel
952BF Convention de traitement (entre agent et sous-traitant)
Brussel
952BN Verwerkingsovereenkomst (tussen makelaar en verwerker)
Brussel
953BF Convention de traitement (entre ACP et syndic)
Brussel
953BN Verwerkingsovereenkomst (tussen VME en syndicus)
Brussel
954BF Registre des activités de traitement pour ACP
Brussel
954BN Register voor verwerkingsactiviteiten voor VME
Brussel
955BF Registre des activités de traitement pour agents immobiliers
Brussel
955BN Register voor verwerkingsactiviteiten voor vastgoedmakelaars
Brussel