Modeldocumenten - Brussel

Op CIBweb vind je meer dan 700 modeldocumenten, opgesteld door de CIB studiedienst. Vragen of opmerkingen in verband met de CIB-modelcontracten kunnen aan de CIB studiedienst gesteld worden via modeldocumenten@cib.be. Voor vragen met betrekking tot concrete dossiers kunnen CIB-leden een beroep doen op de gratis eerstelijnsbijstand van de provinciale advocaten.

De partijen worden nadrukkelijk verzocht vooraleer te ondertekenen, alle open plaatsen aandachtig in te vullen. CIB Vlaanderen is geenszins verantwoordelijk voor het gebruik dat de partijen van dit formulier maken. Deze documenten zijn eigendom van CIB. Elke, zelfs gedeeltelijke nadruk van deze teksten is verboden.

 

Document nummer Titel Regio Laatst gewijzigd
001BF Check-list informations précontractuelles courtage de vente - hors établissement
Brussel 23/08/2017 - 12:24
001BN Checklist precontractuele informatie verkoopbemiddeling - buiten de verkoopruimte
Brussel 24/08/2017 - 17:04
002BF Check-list informations précontractuelles courtage de location - hors établissement
Brussel 18/08/2017 - 12:31
002BN Checklist precontractuele informatie verhuurbemiddeling - buiten de verkoopruimte
Brussel 24/08/2017 - 16:36
003BF Modèle de formulaire de retractation
Brussel 10/03/2016 - 11:17
003BN Modelformulier voor herroeping
Brussel 10/03/2016 - 11:23
004BF Check-list informations précontractuelles convention de régisseur - hors établissement
Brussel 18/08/2017 - 10:45
004BN Checklist precontractuele informatie rentmeesterschapsovereenkomst - Buiten de verkoopruimte
Brussel 24/08/2017 - 15:35
005BF-A Mission exclusive de vente d'un bien immobilier - pas hors établissement
Brussel 18/10/2016 - 16:58
005BF-B Mission exclusive de vente d'un bien immobilier - hors établissement
Brussel 18/10/2016 - 16:56
005BF-C Mission exclusive de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel 17/02/2017 - 13:35
005BN-A Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 20/05/2016 - 14:44
005BN-B Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed - Buiten de verkoopruimte
Brussel 20/05/2016 - 14:46
005BN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 17/02/2017 - 13:42
006BF-A Mission co-exclusive de vente d'un bien immobilier - pas hors établissement
Brussel 18/10/2016 - 17:12
006BF-B Mission co-exclusive de vente d'un bien immobilier - hors établissement
Brussel 18/10/2016 - 17:09
006BF-C Mission co-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel 17/02/2017 - 13:38
006BN-A Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 20/05/2016 - 14:47
006BN-B Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed - buiten de verkoopruimte
Brussel 20/05/2016 - 14:49
006BN-C Co-exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 25/08/2017 - 12:24
007BF-A Mission exclusive d'achat d'un bien immobilier - pas hors établissement
Brussel 18/10/2016 - 17:21
007BF-B Mission exclusive d'achat d'un bien immobilier - hors établissement
Brussel 18/10/2016 - 17:18
007BF-C Mission exclusive d'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel 17/02/2017 - 13:41
007BN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 10/06/2016 - 13:46
007BN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed - Buiten de verkoopruimte
Brussel 10/05/2016 - 11:51
007BN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 17/02/2017 - 13:48
008BF-A Mission exclusive de location d'un bien immobilier - pas hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 15:46
008BF-B Mission exclusive de location d'un bien immobilier - hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 15:46
008BF-C Mission exclusive de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel 02/02/2018 - 15:47
008BN-A Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:32
008BN-B Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed - Buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:32
008BN-C Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 05/02/2018 - 09:32
009BF-A Mission co-exclusive de location d'un bien immobilier - Pas hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 15:50
009BF-B Mission co-exclusive de location d'un bien immobilier - Hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 15:50
009BF-C Mission co-exclusive de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel 02/02/2018 - 15:51
009BN-A Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:34
009BN-B Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed - Buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:35
009BN-C Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 05/02/2018 - 09:36
010BF Mission exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Brussel 19/10/2016 - 09:44
010BN Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Brussel 17/06/2016 - 11:47
011BF Mission co-exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Brussel 19/10/2016 - 09:46
011BN Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Brussel 17/06/2016 - 11:56
012BF Check-list informations précontractuelles courtage d'achat - hors établissement
Brussel 18/08/2017 - 11:31
012BN Checklist precontractuele informatie aankoopbemiddeling - Buiten de verkoopruimte
Brussel 24/08/2017 - 11:57
013BF-A Mission exclusive de recherche d'un bien à louer - pas hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 15:54
013BF-B Mission exclusive de recherche d'un bien à louer - hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 15:53
013BF-C Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un non-consommateur
Brussel 02/02/2018 - 15:55
013BN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:37
013BN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed - Buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:39
013BN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling van de huur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 05/02/2018 - 09:39
014BF Check-list informations précontractuelles courtage de location - hors établissement
Brussel 23/08/2017 - 11:23
014BN Checklist precontractuele informatie huurbemiddeling - Buiten de verkoopruimte
Brussel 24/08/2017 - 12:32
016BF-A Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel 19/10/2016 - 10:28
016BF-B Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel 19/10/2016 - 10:15
016BF-C Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel 17/02/2017 - 13:53
016BN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 10/06/2016 - 13:33
016BN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel 10/06/2016 - 13:32
016BN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 17/02/2017 - 14:00
017BF-A Mission non-exclusive d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel 19/10/2016 - 11:08
017BF-B Mission non-exclusive d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel 19/10/2016 - 10:32
017BF-C Mission non-exclusive d'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel 17/02/2017 - 13:56
017BN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 10/06/2016 - 13:34
017BN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel 10/06/2016 - 13:35
017BN-C Niet-exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 17/02/2017 - 14:04
018BF-A Mission non-exclusive de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 15:57
018BF-B Mission non-exclusive de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 15:56
018BF-C Mission non-exclusive de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Brussel 02/02/2018 - 15:58
018BN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:41
018BN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:42
018BN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 05/02/2018 - 09:43
019BF-A Mission non-exclusive de recherche d'un bien immobilier à louer avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 16:02
019BF-B Mission non-exclusive de recherche d'un bien immobilier à louer avec un consommateur - hors établissement
Brussel 02/02/2018 - 16:00
019BF-C Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un non-consommateur
Brussel 02/02/2018 - 16:00
019BN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:44
019BN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel 05/02/2018 - 09:45
019BN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een niet-consument
Brussel 05/02/2018 - 09:46
020BF Mission non-exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Brussel 19/10/2016 - 11:52
020BN Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Brussel 14/03/2017 - 12:19
020BN Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Brussel 17/06/2016 - 12:13
100BF Offre d'achat (en général)
Brussel 20/11/2017 - 13:21
100BN Aanbod tot aankoop (algemeen)
Brussel 20/11/2017 - 13:21
101BF Offre d'achat d'un appartement
Brussel 20/11/2017 - 13:24
101BN Aanbod tot aankoop appartement
Brussel 20/11/2017 - 13:23
102BF Offre d'achat d'un appartement en construction
Brussel 20/11/2017 - 13:30
102BN Aanbod tot aankoop appartement in opbouw
Brussel 20/11/2017 - 13:27
103BF Option d'achat (en général)
Brussel 20/11/2017 - 13:33
103BN Optie tot aankoop algemeen
Brussel 20/11/2017 - 13:28
104BF Option d'achat d'un appartement
Brussel 20/11/2017 - 13:37
104BN Optie tot aankoop appartement
Brussel 20/11/2017 - 13:32
105BF Option d'achat d'un appartement en construction
Brussel 20/11/2017 - 13:41
105BN Optie tot aankoop van een appartement in opbouw
Brussel 20/11/2017 - 13:35
106BF Contrat de vente sous seing privé
Brussel 22/01/2018 - 13:55
106BN Onderhandse verkoopovereenkomst
Brussel 22/01/2018 - 13:52
107BF Contrat de vente sous seing privé d'un appartement
Brussel 22/01/2018 - 13:56
107BN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement
Brussel 25/01/2018 - 16:28
110BF Contrat de vente sous seing privé d'un terrain
Brussel 22/01/2018 - 13:58
110BN Onderhandse verkoopovereenkomst grond
Brussel 22/01/2018 - 13:54
111BF Compromis de vente en rente viagère
Brussel 22/01/2018 - 13:59
111BN Verkoopovereenkomst op lijfrente
Brussel 22/01/2018 - 13:56
112BF Contrat de dissolution à l'amiable ou d'annulation d'un contrat de vente sous seing privé
Brussel 21/02/2017 - 11:37
112BN Overeenkomst tot minnelijke ontbinding of vernietiging onderhandse verkoopovereenkomst
Brussel 21/02/2017 - 11:30
115BF Compromis de vente sous seing privé habitation sur plan ou en construction - un vendeur
Brussel 22/01/2018 - 14:00
115BN Onderhandse verkoopovereenkomst woning op plan of in aanbouw - één verkoper
Brussel 22/01/2018 - 13:57
116BF Compromis de vente sous seing privé habitation sur plan ou en construction - deux vendeurs
Brussel 22/01/2018 - 14:01
116BN Onderhandse verkoopovereenkomst woning op plan of in aanbouw - twee verkopers
Brussel 22/01/2018 - 13:58
117BF Compromis de vente sous seing privé appartement sur plan ou en construction - un vendeur
Brussel 22/01/2018 - 14:02
117BN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement op plan of in aanbouw - één verkoper
Brussel 22/01/2018 - 13:59
118BF Compromis de vente sous seing privé appartement sur plan ou en construction - deux vendeurs
Brussel 22/01/2018 - 14:03
118BN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement op plan of in aanbouw - twee verkopers
Brussel 22/01/2018 - 13:59
120BF Convention de remise des clés du bien avant la passation de l'acte authentique de vente
Brussel 19/10/2016 - 15:58
120BN Overeenkomst tot overdracht van de sleutels van het onroerend goed voor het verlijden van de notariële akte van verkoop
Brussel 21/06/2016 - 16:59
201BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de minimum 6 mois et maximum 3 ans
Brussel 26/01/2018 - 10:52
201BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van minimum 6 maanden en maximum 3 jaar
Brussel 26/01/2018 - 11:19
202BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans à l'échéance du terme
Brussel 26/01/2018 - 10:54
202BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar naar aanleiding van het einde van de huurperiode
Brussel 26/01/2018 - 11:20
203BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans pour occupation personnelle
Brussel 26/01/2018 - 10:59
203BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar opzegging wegens persoonlijk gebruik
Brussel 26/01/2018 - 11:21
204BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans pour cause de travaux
Brussel 26/01/2018 - 11:04
204BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar opzegging wegens werken
Brussel 26/01/2018 - 11:22
205BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans sans motif
Brussel 26/01/2018 - 11:07
205BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) zonder motief
Brussel 26/01/2018 - 11:23
206BF Lettre du bailleur au locataire suite à une contestation ou à un paiement tardif des frais et charges de la copropriété
Brussel 19/10/2016 - 16:13
206BN Brief verhuurder aan huurder naar aanleiding van een betwisting of laattijdige betaling van de kosten en lasten mede-eigendom
Brussel 17/08/2017 - 10:56
207BF Lettre d'un nouveau propriétaire à un locataire
Brussel 19/10/2016 - 16:16
207BN Brief nieuwe eigenaar aan huurder
Brussel 17/08/2017 - 09:26
208BE Lease in accordance with Belgian civil law

Dit model is in opmaak en vertaling.

Brussel 02/01/2018 - 13:44
208BF Contrat de bail de droit commun (hors habitation)
Brussel 02/01/2018 - 13:27
208BN Huurovereenkomst naar gemeen recht (buiten bewoning)
Brussel 02/01/2018 - 13:25
209BE Lease for a main residence

Dit model is in vertaling en opmaak.

Brussel 02/01/2018 - 13:45
209BF Contrat de bail d'habitation (Residence principale)
Brussel 02/01/2018 - 11:03
209BN Woninghuurovereenkomst (Hoofdverblijfplaats)
Brussel 02/01/2018 - 11:01
210BF Contrat de bail pour un garage, un box ou un emplacement de stationnement
Brussel 02/01/2018 - 11:06
210BN Huurovereenkomst voor een garage, autobox of autostaanplaats
Brussel 02/01/2018 - 11:05
212BF Contrat de bail de rénovation d'une habitation (Residence principale)
Brussel 04/01/2018 - 09:38
212BN Renovatiehuurovereenkomst (Hoofdverblijfplaats)
Brussel 04/01/2018 - 09:35
213BF Contrat de bail commercial pour la région de Bruxelles-capitale
Brussel 13/10/2017 - 09:41
213BN Handelshuurovereenkomst voor het Brussels hoofdstedelijk gewest
Brussel 13/10/2017 - 09:40
217BF Demande d'indexation du loyer (bail d'habitation)
Brussel 01/02/2018 - 13:34
217BN Verzoek tot indexatie van de huurprijs (woninghuur)
Brussel 01/02/2018 - 13:41
221BF État des lieux de sortie
Brussel 01/02/2018 - 13:36
221BN Plaatsbeschrijving bij einde huur
Brussel 01/02/2018 - 13:38
222BF Fiche d'informations candidat locataire
Brussel 03/03/2016 - 12:08
222BN Inlichtingenfiche kandidaat huurder
Brussel 08/03/2016 - 13:57
223BF Vade-Mecum Formulaire-type ‘fiche d’informations candidat locataire’
Brussel 14/03/2016 - 13:29
223BN Vademecum standaardformulier ‘inlichtingenfiche kandidaat huurder’
Brussel 14/03/2016 - 13:32
224BF Contrat de bail pour un "magasin éphémère" (pop-up store)

Avertissement - disclaimer

Les magasins-éphémères (pop-up stores) sont particulièrement actuels: dans les villes, l'on voit de plus en plus de magasins ou de restaurants qui ne durent que quelques semaines ou quelques mois: comme concept marketing pour les grandes marques, comme projet temporaire pour un chef ou, par exemple, à la côte pendant les mois d'été.

Lors du recours à la convention de bail pour un magasin éphémère, il est très important de se rendre compte que l'application de la loi sur le bail commercial est, dans de tels cas, particulièrement désavantageuse et non-souhaitable pour le bailleur: le bail commercial a en effet une durée minimum stricte de neuf ans.

Une argumentation est inscrite dans le modèle quant à savoir pourquoi la loi sur le bail commercial n'est pas d'application. Une exception qui est prévue dans la loi sur le bail commercial, aux termes de laquelle la législation sur le bail commercial n'est pas d'application aux baux qui, en raison de la nature du bien, de sa destination ou des usages, sont normalement consentis pour une durée inférieure à un an (article 2, 1°; Loi sur le bail commercial), est ainsi évoquée.

Le modèle ne peut donc absolument pas être utilisé pour un bail qui durerait plus q'un an. Le modèle n'a pas prévu de possibilité de prolongation. Le but est que ce modèle ne soit utilisé que pour un bail de durée très limitée. Un usage incorrect de ce modèle entrainera une requalification en une convention de bail commercial.

Brussel 13/10/2017 - 09:42
224BN Huurovereenkomst voor een "pop-up store"

Toelichting - disclaimer

Pop-up stores zijn bijzonder actueel: in steden zie je meer en meer winkels of restaurants die enkele weken of maanden opduiken: als marketingconcept voor grotere merken, als tijdelijk zijproject voor een chef of bijvoorbeeld aan de kust in de zomermaanden.

Zeer belangrijk bij het gebruik van de huurovereenkomst voor een pop-up store is het besef dat de toepasselijkheid van de handelshuurwet in dergelijke gevallen bijzonder nadelig en ongewenst is voor de verhuurder: zo heeft de handelshuur een strikte minimumtermijn van negen jaar.

In het model is een argumentatie ingeschreven waarom de handelshuurwet niet van toepassing is, namelijk een uitsluitingsgrond voorzien in de handelshuurwet, die voorziet dat de handelshuurwetgeving niet van toepassing is op de huur die, wegens de aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal wordt toegestaan voor minder dan een jaar (artikel 2,1 Handelshuurwet).

Het model kan dan ook zeker niet gebruikt worden voor een huur die langer dan een jaar zou duren. Er zijn in het model geen mogelijkheden tot verlenging van de duurtijd voorzien. De bedoeling is dat dit model enkel gebruikt wordt voor de zéér tijdelijke huur. Incorrect gebruik van het model zal aanleiding kunnen geven tot herkwalificatie tot een handelshuurovereenkomst.

Brussel 13/10/2017 - 09:41
225BF Convention de résiliation amiable d'un contrat de bail d'habitation (résidence principale ou pas)
Brussel 26/01/2018 - 11:11
225BN Overeenkomst minnelijke beëindiging van een woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats en niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel 26/01/2018 - 11:26
226BF Convention de résiliation amiable d'un contrat de bail de droit commun (hors habitation)
Brussel 26/01/2018 - 11:15
226BN Overeenkomst minnelijke beëindiging van een huurovereenkomst van gemeen huurrecht (buiten bewoning)
Brussel 26/01/2018 - 11:27
227BF Convention de bail à ferme pour neuf ans
Brussel 01/06/2017 - 11:57
227BN Landpachtovereenkomst voor negen jaar
Brussel 08/06/2017 - 16:37
228BF Lettre de résiliation du bailleur concernant un terrain à bâtir tel qu'indiqué dans la convention de bail à ferme
Brussel 20/10/2016 - 09:06
228BN Opzegbrief door verpachter betreffende bouwgrond als zodanig opgegeven in de pachtovereenkomst
Brussel 23/09/2016 - 14:13
229BF Demande de majoration du fermage
Brussel 20/10/2016 - 09:09
229BN Aanvraag tot verhoging van de pachtprijs
Brussel 28/06/2017 - 09:40
230BF Promesse unilatérale de location
Brussel 20/10/2016 - 09:44
230BN Eenzijdige huurbelofte
Brussel 14/10/2016 - 16:14
231BF Convention d'occupation à titre précaire
Brussel 22/11/2016 - 14:25
231BN Bezetting ter bede

VERKLARENDE NOTA

De bezetting ter bede is een rechtsfiguur die door het Hof van Cassatie werd erkend en aanvaard. Het betreft een overeenkomst van precair gebruik, waarbij de eigenaar – bij wijze van gunst – aan een andere persoon het recht verleent om tot wederopzegging toe een bepaald onroerend goed te gebruiken in afwachting dat er aan dit goed zijn definitieve bestemming kan worden gegeven.

Typisch voor de bezetting ter bede is haar voorlopige karakter: de eigenaar verleent de bezetter geen zekerheid op een bepaalde duur; het is slechts een faculteit die aan iemand contractueel wordt verleend tot wederopzeggens toe. Bij correct gebruik kan de eigenaar op elk ogenblik te kennen geven dat hij een einde stelt aan de overeenkomst. Dit blijft immers te allen tijde mogelijk. Ook de bezetter zelf kan op korte termijn het pand verlaten, zonder dat hij een opzeg moet geven indien contractueel voorzien. Vaak wordt er toch een opzeggingstermijn voorzien.

Van een dergelijke overeenkomst kan gebruik worden gemaakt om een tijdelijke situatie te overbruggen. Voorwaarde is dat men zo’n overeenkomst sluit ‘in afwachting van iets’.

Belangrijk is dat in het contract aangegeven wordt welke tijdelijke situatie de aanleiding was voor de bezetting ter bede.

Voor de bezetting wordt er een prijs overeengekomen die met een normale huurprijs kan overeenstemmen. Bij het opstellen van het contract is het van groot belang dat men duidelijk maakt dat het niet de bedoeling was om een huur overeen te komen. Daarom is het van belang het woord ‘huur’ te vermijden. Er wordt dus bv. geen ‘huurprijs’ betaald, maar een ‘bezettingsvergoeding’.

De allerbelangrijkste overweging die bij het gebruik van een model van “bezetting ter bede” indachtig moet gehouden worden, is dat dit model niet “te pas en te onpas” mag gebruikt worden, en al zeker niet kan dienen als een instrument om één van de dwingende huurregimes (handelshuur, pacht of woninghuur) te omzeilen.  Een rechter kan de overeenkomst in zo’n geval immers altijd herkwalificeren, met alle gevolgen van dien.  Bij twijfel over het gebruik van dit document in een concreet geval, valt het aan te raden om verder juridisch advies in te winnen. In elk geval moet de eigenaar zich bewust zijn van de risico’s, die een foutief gebruik van het document met zich kan meebrengen.

Voor een bezetting ter bede is er geen energieprestatiecertificaat (EPC) vereist, noch een bodemattest of een stedenbouwkundig uittreksel.

Brussel 16/08/2017 - 17:11
232BF Convention pour la mise à disposition d'un espace de bureau
Brussel 20/10/2016 - 09:50
232BN Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een kantoorruimte
Brussel 11/10/2016 - 15:19
233BF Convention pour la mise à disposition d'un lieu d'entreposage
Brussel 20/10/2016 - 09:51
233BN Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een opslagruimte
Brussel 11/10/2016 - 15:15
234BF Lettre de renon bail commercial par le bailleur
Brussel 16/03/2017 - 13:51
234BN Opzegbrief handelshuur door verhuurder
Brussel 16/03/2017 - 13:50
235BF Lettre de demande de renouvellement d'un bail commercial par le preneur
Brussel 24/03/2017 - 13:51
235BN Brief aanvraag huurhernieuwing van een handelshuur door de huurder
Brussel 17/08/2017 - 08:49
236BF Lettre de refus de renouvellement d'un bail commercial par le bailleur
Brussel 24/03/2017 - 14:01
236BN Brief weigering huurhernieuwing van een handelshuur door de verhuurder
Brussel 17/08/2017 - 13:34
237BF Convention de départ anticipé de l'un des locataires - bail d'habitation
Brussel 01/02/2018 - 13:37
237BN Overeenkomst bij vroegtijdig vertrek van een van de huurders - woninghuurovereenkomst-
Brussel 01/02/2018 - 13:39
238BF Etat des lieux d'entrée (Bail de droit commun)
Brussel 01/02/2018 - 13:39
238BN Ingaande plaatsbeschrijving naar gemeen recht
Brussel 01/02/2018 - 13:40
239BF Convention de cession d'un bail d'habitation
Brussel 03/04/2017 - 10:07
239BN Overeenkomst tot overdracht van een woninghuurovereenkomst
Brussel 03/04/2017 - 10:16
240BF Contrat de bail d'habitation (pas de residence principale)
Brussel 02/01/2018 - 11:09
240BN Woninghuurovereenkomst (Niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel 02/01/2018 - 11:09
241BF Contrat de bail de rénovation d'une habitation (Pas de résidence principale)
Brussel 04/01/2018 - 11:00
241BN Renovatiehuurovereenkomst (Niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel 04/01/2018 - 10:57
242BF Lettre de résiliation par le bailleur bail d'habitation (hors résidence principale)
Brussel 26/01/2018 - 11:17
242BN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (Niet-hoofdverblijfplaats)
Brussel 26/01/2018 - 11:30
243BF Modèle-type d’état des lieux d’entrée de location d’une habitation
Brussel 02/02/2018 - 14:20
243BN Standaardmodel plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning
Brussel 02/02/2018 - 14:16
300BF Contrat entre l'association des copropriétaires et le syndic
Brussel 20/10/2016 - 10:04
300BN Overeenkomst tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus
Brussel 11/03/2016 - 12:16
301BF-A Contrat de régisseur - pas hors établissement
Brussel 20/10/2016 - 10:11
301BF-B Contrat de régisseur - hors établissement
Brussel 20/10/2016 - 10:08
301BF-C Contrat de régisseur avec un non-consommateur
Brussel 20/10/2016 - 10:21
301BN-A Overeenkomst van rentmeesterschap - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 10/05/2016 - 12:37
301BN-B Overeenkomst van rentmeesterschap - Buiten de verkoopruimte
Brussel 10/05/2016 - 12:38
301BN-C Overeenkomst van rentmeesterschap met een niet-consument
Brussel 10/05/2016 - 12:39
302BF Contrat de travail pour un concierge
Brussel 20/10/2016 - 10:25
302BN Arbeidsovereenkomst voor een conciërge
Brussel 28/06/2017 - 15:18
303BF Mandat assemblée générale
Brussel 07/02/2017 - 15:50
303BN Volmacht Algemene Vergadering
Brussel 07/02/2017 - 15:54
304BF Demande de renseignements en vue de la cession du droit de propriété d'un lot
Brussel 07/02/2017 - 16:31
304BN Informatieverzoek in het kader van de overdracht van een kavel
Brussel 07/02/2017 - 16:37
305BF Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Brussel 20/10/2016 - 10:31
305BN Oproeping gewone Algemene Vergadering
Brussel 10/03/2016 - 14:06
306BF Convocation à l'assemblée générale sur requête d'un copropriétaire
Brussel 20/10/2016 - 10:33
306BN Oproeping Algemene Vergadering op verzoek van een mede-eigenaar
Brussel 10/03/2016 - 12:32
307BF Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Brussel 20/10/2016 - 10:38
307BN Oproeping buitengewone Algemene Vergadering
Brussel 10/03/2016 - 12:32
308BF Deuxième convocation à l'assemblée générale
Brussel 20/10/2016 - 10:40
308BN Oproeping hernieuwde Algemene Vergadering
Brussel 10/03/2016 - 14:08
309BF Rappel de paiement au copropriétaire
Brussel 20/10/2016 - 10:42
309BN Betalingsherinnering mede-eigenaar (318BN)
Brussel 09/08/2017 - 12:06
310BF Lettre recommandée de mise en demeure
Brussel 20/10/2016 - 10:46
310BN Aangetekende ingebrekestelling mede-eigenaar
Brussel 23/06/2017 - 15:11
311BF Rapport de propriété du lot - nouveau copropriétaire
Brussel 20/10/2016 - 15:19
311BN Eigendomsverhouding kavel - nieuwe mede-eigenaar
Brussel 09/06/2016 - 11:47
400BF Contrat de vente d'un fonds de commerce
Brussel 20/10/2016 - 15:22
400BN Overeenkomst van verkoop van een handelszaak
Brussel 11/03/2016 - 14:10
500BF Contrat de coordination d'un projet de construction
Brussel 07/02/2017 - 16:57
500BN Overeenkomst voor coördinatie van een bouwproject
Brussel 07/02/2017 - 17:06
501BF Contrat entre le maître d'oeuvre et l'architecte
Brussel 08/02/2017 - 14:53
501BN Overeenkomst tussen de bouwheer en de architect
Brussel 08/02/2017 - 15:04
502BF Contrat d'entreprise (pas de loi Breyne)
Brussel 09/02/2017 - 12:20
502BN Aannemingsovereenkomst (geen Wet Breyne)
Brussel 09/02/2017 - 12:28
503BF Contrat d'entreprise selon le principe "à livre ouvert" (pas loi Breyne)
Brussel 20/10/2016 - 15:39
503BN Aannemingsovereenkomst volgens het principe 'open boek' (geen Wet Breyne)
Brussel 26/06/2017 - 17:13
504BF Contrat de sous-traitance
Brussel 20/10/2016 - 15:42
504BN Onderaannemingsovereenkomst
Brussel 10/03/2016 - 12:10
505BF Contrat de coordination sécurité
Brussel 08/02/2017 - 16:22
505BN Overeenkomst voor veiligheidscoördinatie
Brussel 08/02/2017 - 16:52
506BF Contrat de société temporaire (privé)
Brussel 08/02/2017 - 17:48
506BN Overeenkomst van tijdelijke vennootschap (private)
Brussel 09/02/2017 - 08:39
507BF Contrat de promotion d'échange
Brussel 13/10/2017 - 09:22
507BN Ruilpromotieovereenkomst
Brussel 13/10/2017 - 09:42
508BF Contrat de superficie et d'option
Brussel 13/10/2017 - 09:23
508BN Opstal - en optieovereenkomst
Brussel 13/10/2017 - 09:43
509BF Bail emphytéotique
Brussel 13/10/2017 - 09:24
509BN Erfpachtovereenkomst
Brussel 13/10/2017 - 09:44
510BF Contrat de superficie
Brussel 13/10/2017 - 09:25
510BN Opstalovereenkomst
Brussel 13/10/2017 - 09:45
511BF Contrat de superficie en vue de la réalisation d'un lotissement
Brussel 13/10/2017 - 09:26
511BN Opstalovereenkomst met het oog op de realisatie van een verkaveling
Brussel 13/10/2017 - 09:45
512BF Contrat de superficie en vue de la réalisation d'un immeuble à appartements
Brussel 13/10/2017 - 09:34
512BN Opstalovereenkomst met het oog op de realisatie van een appartementsgebouw
Brussel 13/10/2017 - 09:49
600BF-A Mission de réalisation d'un état des lieux avec un consommateur - pas hors établissement
Brussel 20/10/2016 - 16:26
600BF-B Mission de réalisation d'un état des lieux avec un consommateur - hors établissement
Brussel 20/10/2016 - 16:23
600BF-C Mission de réalisation d'un état des lieux avec un non-consommateur
Brussel 20/10/2016 - 16:28
600BN-A Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Brussel 10/06/2016 - 08:59
600BN-B Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een consument - Buiten de verkoopruimte
Brussel 10/06/2016 - 08:56
600BN-C Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een niet-consument
Brussel 10/06/2016 - 08:59
601BF Checklist informations précontractuelles - mission de réalisation d'un état des lieux - hors établissement
Brussel 23/08/2017 - 14:16
601BN checklist precontractuele informatie - opdracht tot opmaak van een plaatsbeschrijving - Buiten de verkoopruimte
Brussel 23/08/2017 - 15:29
602BF Rapport d'évaluation
Brussel 07/03/2017 - 14:10
602BN Taxatierapport
Brussel 07/03/2017 - 14:24
711BF Modèle-type d’état des lieux d’entrée de location d’une habitation
Brussel 02/02/2018 - 14:21
711BN Standaardmodel plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning
Brussel 02/02/2018 - 14:17
712BF Liste non-limitative des répartitions et travaux d’entretien impérativement à charge du preneur ou impérativement à charge du bailleur
Brussel 02/02/2018 - 14:26
712BN Niet-uitputtende lijst van de herstellingen en onderhoudswerkzaamheden die verplicht ten laste zijn van de huurder of de verhuurder
Brussel 02/02/2018 - 14:30
800BF Proposition de charte de collaboration entre agents immobiliers
Brussel 20/10/2016 - 16:35
800BN Voorstel van Charter voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars
Brussel 14/03/2016 - 13:50
801BF Convention de collaboration entre agents immobiliers
Brussel 20/10/2016 - 16:38
801BN Overeenkomst voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars
Brussel 11/03/2016 - 14:15
802BF Convention d’agent sous-traitant
Brussel 18/11/2016 - 16:26
802BN Ondermakelaarsovereenkomst
Brussel 10/03/2016 - 12:28
803BF Convention de collaboration indépendante
Brussel 21/10/2016 - 14:04
803BN Overeenkomst voor zelfstandige samenwerking
Brussel 11/03/2016 - 14:23
900BF Modèle rapport d'activité anti-blanchiment
Brussel 29/05/2017 - 11:39
900BN Jaarverslag antiwitwas
Brussel 29/05/2017 - 11:36
901BF Formulaire d'identification des bénéficiaires effectifs
Brussel 20/10/2016 - 17:03
901BN identificatieformulier van de uiteindelijke begunstigden
Brussel 08/03/2016 - 13:49
902BF Formulaire d'identification personne physique - client
Brussel 20/10/2016 - 17:05
902BN Identificatieformulier natuurlijke persoon - cliënt
Brussel 08/03/2016 - 12:06
903BF Formulaire d'identification personne physique - mandataire
Brussel 20/10/2016 - 17:08
903BN Identificatieformulier natuurlijke persoon – lasthebber
Brussel 08/03/2016 - 12:09
904BF Formulaire d'identification personne morale - structure juridique - client
Brussel 20/10/2016 - 17:10
904BN Identificatieformulier rechtspersoon – juridische structuur – Client
Brussel 08/03/2016 - 13:43
905BF Formulaire d'identification personne morale - structure juridique - mandataire
Brussel 21/10/2016 - 08:32
905BN Identificatieformulier rechtspersoon – juridische structuur – lasthebber
Brussel 08/03/2016 - 13:46
906BF Formulaire d'identification des personnes politiquement exposées
Brussel 21/10/2016 - 08:41
906BN Identificatieformulier publieke prominente persoon
Brussel 08/03/2016 - 12:11
907BF Formulaire d'identification de la partie contractante
Brussel 21/10/2016 - 08:44
907BN Identificatieformulier mede contractspartij
Brussel 08/03/2016 - 12:03
908BF Formulaire de détermination du niveau de risque
Brussel 21/10/2016 - 08:50
908BN Formulier risicobepaling
Brussel 08/03/2016 - 10:39
909BF Formulaire - rapport interne d'opérations atypiques
Brussel 21/10/2016 - 08:52
909BN Formulier – intern verslag atypische verrichtingen
Brussel 08/03/2016 - 10:40