Modeldocumenten - Wallonië

Op CIBweb vind je meer dan 900 modeldocumenten, opgesteld door de CIB studiedienst. Vragen of opmerkingen in verband met de CIB-modelcontracten kunnen aan de CIB studiedienst gesteld worden via modeldocumenten@cib.be. Voor vragen met betrekking tot concrete dossiers kunnen CIB-leden terecht bij de provinciale advocaten van CIB Vlaanderen.

De partijen worden nadrukkelijk verzocht vooraleer te ondertekenen, alle open plaatsen aandachtig in te vullen. CIB Vlaanderen is geenszins verantwoordelijk voor het gebruik dat de partijen van dit formulier maken. Deze documenten zijn eigendom van het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen. Elke, zelfs gedeeltelijke nadruk van deze teksten is verboden.

Er is sedert 2013 een samenwerkingsprotocol afgesproken tussen CIB Vlaanderen en VlaNot (de Vlaamse Raad van het Notariaat) voor wat betreft het compromis in Vlaanderen. De tekst van het protocol is terug te vinden onder de rubriek verkoop/Nederlands zijnde modeldocument 121VN.

 

Document nummer Titel Regio
001WF Check-list informations précontractuelles courtage de vente - hors établissement
Wallonië
001WN Checklist precontractuele informatieplicht verkoop - buiten de verkoopruimte
Wallonië
002WF Check-list informations précontractuelles courtage de location - hors établissement
Wallonië
002WN Checklist precontractuele informatie verhuurbemiddeling - buiten de verkoopruimte
Wallonië
003WF Modèle de formulaire de rétractation
Wallonië
003WN Modelformulier voor herroeping
Wallonië
004WF Check-list informations précontractuelles convention de régisseur - hors établissement
Wallonië
004WN Checklist precontractuele informatie rentmeesterschapsovereenkomst - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
005WF-A Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
005WF-B Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - Hors établissement
Wallonië
005WF-C Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Wallonië
005WN-A Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
005WN-B Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
005WN-C Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een niet consument
Wallonië
006WF-A Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
006WF-B Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
006WF-C Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Wallonië
006WN-A Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
006WN-B Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
006WN-C Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Wallonië
007WF-A Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
007WF-B Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
007WF-C Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Wallonië
007WN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
007WN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
007WN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een niet-consument
Wallonië
008WF-A Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
008WF-B Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
008WF-C Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Wallonië
008WN-A Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
008WN-B Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
008WN-C Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een niet-consument
Wallonië
009WF-A Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
009WF-B Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
009WF-C Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Wallonië
009WN-A Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
009WN-B Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
009WN-C Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een niet consument
Wallonië
010WF Mission exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Wallonië
010WN Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Wallonië
011WF Mission co-exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Wallonië
011WN Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Wallonië
012WF Check-list informations précontractuelles courtage d'achat - hors établissement
Wallonië
012WN Checklist precontractuele informatie aankoopbemiddeling - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
013WF-B Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
013WF-C Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un non-consommateur
Wallonië
013WFA Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
013WN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
013WN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
013WN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een niet-consument
Wallonië
014WF Check-list informations précontractuelles courtage de location - hors établissement
Wallonië
014WN Checklist precontractuele informatie huurbemiddeling - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
016WF-A Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - Pas hors l'espace de vente
Wallonië
016WF-B Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - Hors l'espace de vente
Wallonië
016WF-C Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Wallonië
016WN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
016WN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
016WN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Wallonië
017WF-A Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
017WF-B Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
017WF-C Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Wallonië
017WN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
017WN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
017WN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een niet-consument
Wallonië
018WF-A Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
018WF-B Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
018WF-C Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Wallonië
018WN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
018WN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
018WN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een niet consument
Wallonië
019WF-A Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
019WF-B Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
019WF-C Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un non-consommateur
Wallonië
019WN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
019WN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
019WN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een niet-consument
Wallonië
020WF Mission non-exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Wallonië
020WN Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Wallonië
020WN Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Wallonië
100WF Offre d'achat (en général)
Wallonië
101WF Offre d'achat d'un appartement
Wallonië
102WF Offre d'achat d'un appartement en construction
Wallonië
102WN Aanbod tot aankoop appartement in opbouw
Wallonië
103WF Option d'achat (en général)
Wallonië
103WN Optie tot aankoop algemeen
Wallonië
104WF Option d'achat d'un appartement
Wallonië
104WN Optie tot aankoop appartement
Wallonië
105WF Option d'achat d'un appartement en construction
Wallonië
105WN Optie tot aankoop van een appartement in opbouw
Wallonië
106WF Contrat de vente sous seing privé
Wallonië
106WN Onderhandse verkoopovereenkomst woning
Wallonië
107WF Contrat de vente sous seing privé d'un appartement
Wallonië
107WN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement
Wallonië
110WF Contrat de vente sous seing privé d'un terrain
Wallonië
110WN Onderhandse verkoopovereenkomst grond
Wallonië
111WF Compromis de vente en rente viagère
Wallonië
111WN Verkoopovereenkomst op lijfrente
Wallonië
112WF Contrat de dissolution à l'amiable ou d'annulation d'un compromis
Wallonië
112WN Overeenkomst tot minnelijke ontbinding of vernietiging onderhandse verkoopovereenkomst
Wallonië
115WF Compromis de vente sous seing privé habitation sur plan ou en construction - un vendeur
Wallonië
115WN Onderhandse verkoopovereenkomst woning op plan of in aanbouw - één verkoper
Wallonië
116WF Compromis de vente sous seing privé habitation sur plan ou en construction - deux vendeurs
Wallonië
116WN Onderhandse verkoopovereenkomst woning op plan of in aanbouw - twee verkopers
Wallonië
117WF Compromis de vente sous seing privé appartement sur plan ou en construction - un vendeur
Wallonië
117WN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement op plan of in aanbouw - één verkoper
Wallonië
118WF Compromis de vente sous seing privé appartement sur plan ou en construction - deux vendeurs
Wallonië
118WN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement op plan of in aanbouw - twee verkopers
Wallonië
120WF Convention de remise des clés du bien avant la passation de l'acte authentique de vente
Wallonië
120WN Overeenkomst tot overdracht van de sleutels van het onroerend goed voor het verlijden van de notariële akte van verkoop
Wallonië
201WF Lettre de résiliation par le bailleur - bail d'habitation (résidence principale) de 3 mois au minimum et 3 ans au maximum
Wallonië
201WN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van minimum meer dan 3 maanden en maximum 3 jaar
Wallonië
202WF Lettre de résiliation par le bailleur - bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans - à l'échéance du terme
Wallonië
202WN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar naar aanleiding van het einde van de huurperiode
Wallonië
203WF Lettre de résiliation par le bailleur - bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans - pour occupation personnelle
Wallonië
203WN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar opzegging wegens persoonlijk gebruik
Wallonië
204WF Lettre de résiliation par le bailleur - bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans - pour cause de travaux
Wallonië
204WN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) van 9 jaar opzegging wegens werken
Wallonië
205WF Lettre de résiliation par le bailleur - bail d'habitation (résidence principale) de 9 ans - sans motif
Wallonië
205WN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats) zonder motief
Wallonië
206WF Lettre du bailleur au locataire suite à une contestation ou à un paiement tardif des frais et charges de la copropriété
Wallonië
206WN Brief verhuurder aan huurder naar aanleiding van een betwisting of laattijdige betaling van de kosten en lasten mede-eigendom
Wallonië
207WF Lettre d'un nouveau propriétaire à un locataire
Wallonië
207WN Brief nieuwe eigenaar aan huurder
Wallonië
208WF Contrat de bail de droit commun (hors habitation)
Wallonië
208WN Huurovereenkomst naar gemeen recht (buiten bewoning)
Wallonië
209WF Contrat de bail d'habitation (résidence principale)
Wallonië
209WN Woninghuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats)
Wallonië
210WF Contrat de bail pour un garage, un box ou un emplacement de stationnement
Wallonië
210WN Huurovereenkomst voor een garage, autobox of autostaanplaats
Wallonië
212WF Contrat de bail de rénovation d'une habitation (résidence principale)
Wallonië
212WN Renovatiehuurovereenkomst (hoofdverblijfplaats)
Wallonië
213WF Contrat de bail commercial
Wallonië
213WN Handelshuurovereenkomst
Wallonië
217WF Demande d'indexation du loyer (résidence principale)
Wallonië
217WN Verzoek tot indexatie van de huurprijs (hoofdverblijfplaats)
Wallonië
221WF État des lieux de sortie
Wallonië
221WN Plaatsbeschrijving bij einde huur
Wallonië
222WF Fiche d'informations candidat locataire
Wallonië
222WN Inlichtingenfiche kandidaat huurder
Wallonië
224WF Contrat de bail commercial de courte durée (pop-up store)
Wallonië
224WN Handelshuur van korte duur (pop-up store)
Wallonië
225WF Convention de résiliation amiable d'un contrat de bail d'habitation (de résidence principale ou pas)
Wallonië
225WN Overeenkomst minnelijke beëindiging van een woninghuurovereenkomst (al dan niet hoofdverblijfplaats)
Wallonië
226WF Convention de résiliation amiable d'un contrat de bail de droit commun (hors habitation)
Wallonië
226WN Overeenkomst minnelijke beëindiging van een huurovereenkomst van gemeen huurrecht (buiten bewoning)
Wallonië
227WF Convention de bail à ferme
Wallonië
227WN Landpachtovereenkomst
Wallonië
228WF Lettre de résiliation du bailleur concernant un terrain à bâtir tel qu'indiqué dans la convention de bail à ferme
Wallonië
228WN Opzegbrief door verpachter betreffende bouwgrond als zodanig opgegeven in de pachtovereenkomst
Wallonië
229WF Demande de majoration du fermage
Wallonië
229WN Aanvraag tot verhoging van de pachtprijs
Wallonië
230WF Promesse unilatérale de location
Wallonië
230WN Eenzijdige huurbelofte
Wallonië
231WF Convention d'occupation à titre précaire
Wallonië
231WN Bezetting ter bede

VERKLARENDE NOTA

De bezetting ter bede is een rechtsfiguur die door het Hof van Cassatie werd erkend en aanvaard. Het betreft een overeenkomst van precair gebruik, waarbij de eigenaar – bij wijze van gunst – aan een andere persoon het recht verleent om tot wederopzegging toe een bepaald onroerend goed te gebruiken in afwachting dat er aan dit goed zijn definitieve bestemming kan worden gegeven.

Typisch voor de bezetting ter bede is haar voorlopige karakter: de eigenaar verleent de bezetter geen zekerheid op een bepaalde duur; het is slechts een faculteit die aan iemand contractueel wordt verleend tot wederopzeggens toe. Bij correct gebruik kan de eigenaar op elk ogenblik te kennen geven dat hij een einde stelt aan de overeenkomst. Dit blijft immers te allen tijde mogelijk. Ook de bezetter zelf kan op korte termijn het pand verlaten, zonder dat hij een opzeg moet geven indien contractueel voorzien. Vaak wordt er toch een opzeggingstermijn voorzien.

Van een dergelijke overeenkomst kan gebruik worden gemaakt om een tijdelijke situatie te overbruggen. Voorwaarde is dat men zo’n overeenkomst sluit ‘in afwachting van iets’.

Belangrijk is dat in het contract aangegeven wordt welke tijdelijke situatie de aanleiding was voor de bezetting ter bede.

Voor de bezetting wordt er een prijs overeengekomen die met een normale huurprijs kan overeenstemmen. Bij het opstellen van het contract is het van groot belang dat men duidelijk maakt dat het niet de bedoeling was om een huur overeen te komen. Daarom is het van belang het woord ‘huur’ te vermijden. Er wordt dus bv. geen ‘huurprijs’ betaald, maar een ‘bezettingsvergoeding’.

De allerbelangrijkste overweging die bij het gebruik van een model van “bezetting ter bede” indachtig moet gehouden worden, is dat dit model niet “te pas en te onpas” mag gebruikt worden, en al zeker niet kan dienen als een instrument om één van de dwingende huurregimes (handelshuur, pacht of woninghuur) te omzeilen.  Een rechter kan de overeenkomst in zo’n geval immers altijd herkwalificeren, met alle gevolgen van dien.  Bij twijfel over het gebruik van dit document in een concreet geval, valt het aan te raden om verder juridisch advies in te winnen. In elk geval moet de eigenaar zich bewust zijn van de risico’s, die een foutief gebruik van het document met zich kan meebrengen.

Voor een bezetting ter bede is er geen energieprestatiecertificaat (EPC) vereist, noch een bodemattest of een stedenbouwkundig uittreksel.

Wallonië
232WF Convention pour la mise à disposition d'un espace de bureau
Wallonië
232WN Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een kantoorruimte
Wallonië
233WF Contrat de bail de droit commun pour un lieu d’entreposage
Wallonië
233WN Huurovereenkomst naar gemeen recht voor een opslagruimte
Wallonië
234WF Lettre de renon bail commercial par le bailleur
Wallonië
234WN Opzegbrief handelshuur door verhuurder
Wallonië
235WF Lettre de demande de renouvellement d'un bail commercial par le preneur
Wallonië
235WN Brief aanvraag huurhernieuwing van een handelshuur door de huurder
Wallonië
236WF Lettre de refus de renouvellement d'un bail commercial par le bailleur
Wallonië
236WN Brief weigering huurhernieuwing van een handelshuur door de verhuurder
Wallonië
237WF Convention de départ anticipé de l'un des locataires - bail d'habitation
Wallonië
237WN Overeenkomst bij vroegtijdig vertrek van een van de huurders - woninghuurovereenkomst-
Wallonië
238WF-B Etat des lieux d'entrée (bail de droit commun)
Wallonië
238WN-B Ingaande plaatsbeschrijving (gemeen huurrecht)
Wallonië
239WF Convention de cession d'un bail d'habitation
Wallonië
239WN Overeenkomst tot overdracht van een woninghuurovereenkomst
Wallonië
240WF Contrat de bail d'habitation (pas de résidence principale)
Wallonië
240WN Woninghuurovereenkomst (niet-hoofdverblijfplaats)
Wallonië
241WF Contrat de bail de rénovation d'une habitation (pas de résidence principale)
Wallonië
241WN Renovatiehuurovereenkomst
Wallonië
244WF Contrat de bail pour un logement d'étudiant (résidence principale)
Wallonië
244WN Woninghuurovereenkomst voor een student (hoofdverblijfplaats)
Wallonië
245WF Contrat de bail pour un logement d'étudiant (pas de résidence principale)
Wallonië
245WN Woninghuurovereenkomst voor een student (niet-hoofdverblijfplaats)
Wallonië
246WF Contrat de bail d'habitation en colocation (résidence principale)
Wallonië
246WN Woninghuurovereenkomst voor medehuur (hoofdverblijfplaats)
Wallonië
247WF Contrat de bail d'habitation en colocation (pas de résidence principale)
Wallonië
247WN Woninghuurovereenkomst voor medehuur (niet-hoofdverblijfplaats)
Wallonië
248WF Pacte de colocation
Wallonië
248WN Medehuurpact
Wallonië
300WF Convention entre le syndic et l'association des copropriétaires
Wallonië
300WN Overeenkomst tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus
Wallonië
301WF-A Contrat de régisseur avec un consommoteur - pas hors établissement
Wallonië
301WF-B Contrat de régisseur avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
301WF-C Contrat de régisseur avec un non-consommateur
Wallonië
301WN-A Overeenkomst van rentmeesterschap - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
301WN-B Overeenkomst van rentmeesterschap - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
301WN-C Overeenkomst van rentmeesterschap met een niet-consument
Wallonië
302WF Contrat de travail pour un concierge
Wallonië
302WN Arbeidsovereenkomst voor een conciërge
Wallonië
303WF Mandat assemblée générale
Wallonië
303WN Volmacht Algemene Vergadering
Wallonië
304WF Demande de renseignements en vue d'un acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot
Wallonië
304WN Informatieverzoek in het kader van de overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel onder levenden
Wallonië
305WF Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Wallonië
305WN Oproeping gewone Algemene Vergadering
Wallonië
306WF Convocation à l'assemblée générale sur requête d'un copropriétaire
Wallonië
306WN Oproeping Algemene Vergadering op verzoek van een mede-eigenaar
Wallonië
307WF Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Wallonië
307WN Oproeping buitengewone Algemene Vergadering
Wallonië
308WF Deuxième convocation à l'assemblée générale
Wallonië
308WN Oproeping hernieuwde Algemene Vergadering
Wallonië
309WF Rappel de paiement au copropriétaire
Wallonië
309WN Betalingsherinnering mede-eigenaar
Wallonië
310WF Mise en demeure
Wallonië
310WN Aangetekende ingebrekestelling mede-eigenaar
Wallonië
311WF Rapport de propriété du lot - nouveau copropriétaire
Wallonië
311WN Eigendomsverhouding kavel - nieuwe mede-eigenaar
Wallonië
312WF Règlement d'ordre intérieur
Wallonië
312WN Reglement van interne orde
Wallonië
313WF Attestation de transfert
Wallonië
313WN Attest van overdracht
Wallonië
400WF Contrat de vente d'un fonds de commerce
Wallonië
400WN Overeenkomst van verkoop van een handelszaak
Wallonië
500WF Contrat de coordination d'un projet de construction
Wallonië
500WN Overeenkomst voor coördinatie van een bouwproject
Wallonië
501WF Contrat entre le maître d'oeuvre et l'architecte
Wallonië
501WN Overeenkomst tussen de bouwheer en de architect
Wallonië
502WF Contrat d'entreprise (pas de loi Breyne)
Wallonië
502WN Aannemingsovereenkomst (geen Wet Breyne)
Wallonië
503WF Contrat d'entreprise selon le principe "à livre ouvert" (pas loi Breyne)
Wallonië
503WN Aannemingsovereenkomst volgens het principe 'open boek' (geen Wet Breyne)
Wallonië
504WF Contrat de sous-traitance
Wallonië
504WN Onderaannemingsovereenkomst
Wallonië
505WF Contrat de coordination sécurité
Wallonië
505WN Overeenkomst voor veiligheidscoördinatie
Wallonië
506WF Contrat de société temporaire (privé)
Wallonië
506WN Overeenkomst van tijdelijke vennootschap
Wallonië
507WF Contrat de promotion d'échange
Wallonië
507WN Ruilpromotieovereenkomst
Wallonië
508WF Contrat de superficie et d'option
Wallonië
508WN Opstal - en optieovereenkomst
Wallonië
509WF Bail emphytéotique
Wallonië
509WN Erfpachtovereenkomst
Wallonië
510WF Contrat de superficie
Wallonië
510WN Opstalovereenkomst
Wallonië
511WF Contrat de superficie en vue de la réalisation d'une urbanisation (anciennement lotissement)
Wallonië
511WN Opstalovereenkomst met het oog op de realisatie van een urbanisatie (vroegere verkaveling)
Wallonië
512WF Contrat de superficie en vue de la réalisation d'un immeuble à appartements
Wallonië
512WN Opstalovereenkomst met het oog op de realisatie van een appartementsgebouw
Wallonië
600WF-A Mission de réalisation d'un état des lieux avec un consommateur - pas hors établissement
Wallonië
600WF-B Mission de réalisation d'un état des lieux avec un consommateur - hors établissement
Wallonië
600WF-C Mission de réalisation d'un état des lieux avec un non-consommateur
Wallonië
600WN-A Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Wallonië
600WN-B Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een consument - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
600WN-C Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een niet-consument
Wallonië
601WF Checklist informations précontractuelles - mission de réalisation d'un état des lieux - hors établissement
Wallonië
601WN checklist precontractuele informatie - opdracht tot opmaak van een plaatsbeschrijving - Buiten de verkoopruimte
Wallonië
602WF Rapport d'évaluation
Wallonië
602WN Taxatierapport
Wallonië
711WF Modèle-type d’état des lieux d’entrée de location d’une habitation
Wallonië
711WN Standaardmodel plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning
Wallonië
712WF Liste non-limitative des répartitions et travaux d’entretien à charge du preneur ou du bailleur
Wallonië
712WN Niet-uitputtende lijst van de herstellingen en werkzaamheden die ten laste zijn van de huurder of de verhuurder
Wallonië
713WF Pacte de colocation
Wallonië
713WN Medehuurpact
Wallonië
800WF Proposition de charte de collaboration entre agents immobiliers
Wallonië
800WN Voorstel van Charter voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars
Wallonië
801WF Convention de collaboration entre agents immobiliers
Wallonië
801WN Overeenkomst voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars
Wallonië
802WF Convention d’agent sous-traitant
Wallonië
802WN Ondermakelaarsovereenkomst
Wallonië
803WF Convention de collaboration indépendante
Wallonië
803WN Overeenkomst voor zelfstandige samenwerking
Wallonië
900WF Modèle rapport d'activité anti-blanchiment
Wallonië
900WN Jaarverslag antiwitwas
Wallonië
901WF Formulaire d'identification des bénéficiaires effectifs
Wallonië
901WN identificatieformulier van de uiteindelijke begunstigden
Wallonië
902WF Formulaire d'identification personne physique - client
Wallonië
902WN Identificatieformulier natuurlijke persoon - cliënt
Wallonië
903WF Formulaire d'identification personne physique - mandataire
Wallonië
903WN Identificatieformulier natuurlijke persoon – lasthebber
Wallonië
904WF Formulaire d'identification personne morale - structure juridique - client
Wallonië
904WN Identificatieformulier rechtspersoon – juridische structuur – Client
Wallonië
905WF Formulaire d'identification personne morale - structure juridique - mandataire
Wallonië
905WN Identificatieformulier rechtspersoon – juridische structuur – lasthebber
Wallonië
906WF Formulaire d'identification des personnes politiquement exposées
Wallonië
906WN Identificatieformulier publieke prominente persoon
Wallonië
907WF Formulaire d'identification de la partie contractante
Wallonië
907WN Identificatieformulier mede contractspartij
Wallonië
908WF Formulaire de détermination du niveau de risque
Wallonië
908WN Formulier risicobepaling
Wallonië
909WF Formulaire - rapport interne d'opérations atypiques
Wallonië
909WN Formulier – intern verslag atypische verrichtingen
Wallonië
950WF Politique de protection des données
Wallonië
950WN Privacy beleid
Wallonië
951WF Politique de Cookies
Wallonië
951WN Cookies beleid
Wallonië
952WF Convention de traitement (entre agent et sous-traitant)
Wallonië
952WN Verwerkingsovereenkomst (tussen makelaar en verwerker)
Wallonië
953WF Convention de traitement (entre ACP et syndic)
Wallonië
953WN Verwerkingsovereenkomst (tussen VME en syndicus)
Wallonië
954WF Registre des activités de traitement pour ACP
Wallonië
954WN Register voor verwerkingsactiviteiten voor VME
Wallonië
955WF Registre des activités de traitement pour agents immobiliers
Wallonië
955WN Register voor verwerkingsactiviteiten voor vastgoedmakelaars
Wallonië