NieuwsRSS

In Vlaanderen werden vorig jaar 3.341 woningen onbewoonbaar verklaard. Het aantal onbewoonbare woningen stond eind december op 7.823, een record. In 2010 ging het om 5.725 woningen. Dat blijkt uit het jaarverslag Woningkwaliteit van Wonen Vlaanderen.

22/08/2019

Het aantal transacties van losse parkeerplaatsen (zonder een woning erbij) is in de eerste helft van dit jaar plots met 21% gestegen in Vlaanderen. Verhuurders verdienen gemiddeld minder dan aan een woning, maar het risico op gedoe is ook kleiner.

22/08/2019

De sterke vraag en het krimpende aanbod op de vastgoedmarkt drijven de prijzen op. Goedkopere huizen en appartementen worden sneller duurder dan woningen in het luxe- en vaak ook het modale segment. Dat geldt voor vrijwel alle Vlaamse centrumsteden, al zijn er grote verschillen.

21/08/2019

De dienst Modeldocumenten staat niet alleen in voor de opmaak en actualisatie van de modelovereenkomsten. Daarnaast beantwoordt ze ook juridische vragen. In 2018 werden zo bijna 200 adviezen verstrekt, nagenoeg een verdubbeling tegenover het jaar daarvoor. Zo vroeg een CIB-lid recent of het rijksregisternummer van de partijen opgenomen moet worden in de modellen voor huur- en (ver)koopovereenkomsten.

20/08/2019

Met de huur- en isolatiepremie willen Fluvius en de Vlaamse overheid verhuurders aan kwetsbare klanten extra motiveren om hun huurwoningen energiezuinig te renoveren. De tegemoetkoming omvat sterk verhoogde premies (20 €/m² voor dak; 85 €/m² voor beglazing; 10 €/m² voor spouwmuren) én renovatiebegeleiding door een projectpromotor. Op het eerste zicht lijken deze extra stimuli voor energiebesparende maatregelen enkel voor eindklanten uit sociaal behoevende doelgroepen. Dit is niet 100 % juist, zo laat Fluvius weten.

20/08/2019

Een van de vereiste documenten voor het aanvragen van een brandveiligheidsattest in het kader van het Logiesdecreet is een attest dat de goede en veilige werking van de verwarmingsinstallatie aantoont. Omdat er vragen rezen over wat er precies geattesteerd moest worden bij de diverse types verwarmingsinstallaties heeft de Technische Commissie Brandveiligheid enkele zaken verduidelijkt.

20/08/2019

Begin 2018 velde de Uitvoerende Kamer een tuchtuitspraak die extra in de verf zet hoe nauwgezet een vastgoedkantoor rekening moet houden met de antidiscriminatiewetgeving. Zelfs wanneer het inkomen van een geïnteresseerde onvoldoende hoog is om op een solvabele wijze te kunnen huren en dit van bij aanvang duidelijk is, moet een vastgoedmakelaar zich ervan weerhouden om de geïnteresseerde meteen af te wijzen. De Uitvoerende Kamer beklemtoonde in de uitspraak dat men personen niet zomaar de mogelijkheid tot kandidatuurstelling mag weigeren.

20/08/2019

Pagina's