NieuwsRSS

Op 24 mei keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woningkwaliteitsnormen definitief goed. Het grootste deel van de wijzigingen zal op 1 januari 2021 in werking treden. Wat de dakisolatienorm betreft, verandert echter één en ander al op het einde van dit jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt het EPC-kengetal een belangrijk element. Als het voldoende laag is, zullen er geen strafpunten toegekend worden, ook al ontbreekt de dakisolatie.

11/06/2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woningkwaliteitsnormen definitief goed. Het grootste deel van de wijzigingen zal op 1 januari 2021 in werking treden. Wat de dakisolatienorm betreft, verandert echter één en ander al op het einde van dit jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt het EPC-kengetal een belangrijk element. Als het voldoende laag is, zullen er geen strafpunten toegekend worden, ook al ontbreekt de dakisolatie.

11/06/2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woningkwaliteitsnormen definitief goed. Het grootste deel van de wijzigingen zal op 1 januari 2021 in werking treden. Wat de dakisolatienorm betreft, verandert echter één en ander al op het einde van dit jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt het EPC-kengetal een belangrijk element. Als het voldoende laag is, zullen er geen strafpunten toegekend worden, ook al ontbreekt de dakisolatie.

11/06/2019

Wie vandaag een woonkrediet wil afsluiten, kan dat doen tegen historisch lage tarieven. De gemiddelde vaste rente op 20 jaar bedraagt nu 1,73 procent. Het laagste tarief voor die formule is zelfs 1,49 procent. Al zijn er wel een aantal voorwaarden waarmee je rekening moet houden.

11/06/2019

De voorbije en komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 7: woningkwaliteit.  Uit de antwoorden van de bevraagde huishoudens blijkt dat de woningkwaliteit er de voorbije vijf jaar globaal op verbeterd is: het aandeel woningen in goede staat steeg tussen 2013 en 2018 van 70% naar 77%. Dat ging hoofdzakelijk ten koste van het aandeel woningen in matige staat. Het aandeel woningen in slechte of zeer slechte staat is een stuk minder gedaald.

11/06/2019

Steeds meer mensen willen vastgoedmakelaar worden. Om het kaf van het koren te scheiden, verstrengt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) de testen voor stagiairs.

05/06/2019

Op 1 januari 2018 werd via de Codex-trein een belangrijke wijziging aangebracht aan de verplichtingen bij het afsplitsen van een stuk van een tuin voor de creatie van één perceel bouwgrond. Voortaan zou daarvoor geen vergunning meer noodzakelijk zijn. Zo wilde de vorige Vlaamse regering het opsplitsen van grote percelen vergemakkelijken en de administratieve lasten verlagen. Maar dat was zonder het Grondwettelijk Hof gerekend. Dat heeft de nieuwe regeling zopas naar de prullenmand verwezen. Het arrest van 23 mei 2019 garandeert dat er voor dergelijke verkavelingen steeds een vergunning en dus een openbaar onderzoek vereist is.

04/06/2019

Pagina's