“Praktijktesten zijn niet het antwoord op de discriminatieproblematiek”

21 maart 2018
Teaser: 

Het Vlaams Huurdersplatform liet zich in De Standaard zeer kritisch uit over de plannen van minister Homans met betrekking tot het bestrijden van discriminatie op de private huurmarkt. Uit het artikel blijkt nogmaals dat praktijktesten tot een symbooldossier zijn uitgegroeid. "Een debat op inhoudelijke argumenten is daardoor onmogelijk geworden. Dat praktijktesten geen oplossing bieden voor de discriminatieproblematiek is schijnbaar van geen tel", aldus CIB Vlaanderen.

Vanuit CIB Vlaanderen, de grootste en meest representatieve belangenvereniging voor Vlaamse vastgoedmakelaars, syndici, rentmeesters en aanverwante vastgoedberoepen, denken we al lang constructief mee over hoe een Vlaams beleid ter bestrijding van discriminatie op de private huurmarkt vorm zou kunnen krijgen. Daarbij hebben we altijd beklemtoond dat praktijktesten voor ons geen antwoord bieden.

Lees het persbericht.

Share: