Aangepaste EPB-eisen vanaf 1 maart

27 februari 2017
Teaser: 

Wie een stedenbouwkundige vergunning voor woongebouwen aanvraagt, moet vanaf 1 maart rekening houden met aangescherpte EPB-eisen voor het minimum aandeel hernieuwbare energie. Een nieuw woongebouw moet minstens 15 kWh/m².jaar energie uit hernieuwbare bronnen halen, in plaats van 10 kWh/m².jaar. Voor ingrijpende energetische renovaties en voor álle nieuwe niet-residentiële projecten moet er een minimumaandeel hernieuwbare energie worden voorzien van 10 kWh/m².jaar.

Drie types werkzaamheden

Om de aard van de werkzaamheden eenduidiger te kunnen afleiden, zijn de definities ervan verduidelijkt. Daarnaast wordt de functiewijziging opgenomen bij de ingrijpende energetische renovatie, zodat er nog drie types aard van de werkzaamheden overblijven.

Het verstrengingspad voor de E-peileisen voor niet-residentiële gebouwen tot 2021 is bekend en er zijn vrijstellings- en afwijkingsmogelijkheden voor het E-peil ingevoerd in zeer specifieke gevallen (bv. bij historische gebouwen).

Dit zijn maar enkele wijzigingen uit het wijzigingsbesluit.

Download het  volledig overzicht van de wijzigingen aan de EPB-eisen en -regelgeving.

Bron: Vlaamse Energieagentschap

Share: