Boete op laattijdige registratie aangepast

10 januari 2017
Teaser: 

In de Vlaamse Codex Fiscaliteit is een zware boete voorzien voor de laattijdige registratie van akten of geschriften. De boete bedraagt 20% van de verschuldigde registratiebelasting en van de aanvullende rechten. De Vlaamse regering heeft het signaal gekregen dat de burger die boete niet billijk vindt, zeker wanneer men maar nipt te laat is. Daarom werd de boete met ingang van 1 januari 2017 aangepast.

De boete van 20% betekent dat de koper bij laattijdige registratie 1% van de aankoopprijs (plus de lasten) moet bijbetalen bij klein beschrijf en 2% bij groot beschrijf. Velen beschouwen die boete als disproportioneel wanneer men bijvoorbeeld slechts enkele dagen of een week te laat is.

Daarom heeft de Vlaamse regering voorgesteld om voortaan iets soepeler te zijn, wanneer de laattijdigheid binnen de perken blijft. Het programmadecreet bij de begroting 2017 verlaagt de boete met ingang van 1 januari 2017  tot 1% (maar met een minimum van 100€), bij een laattijdige registratie binnen de 30 kalenderdagen na de deadline (van 4 maanden). Het nieuwe stelsel ziet er dus als volgt uit:

  • Registratie binnen de 4 maanden: geen boete
  • Registratie binnen de 30 kalenderdagen na 4 maanden: boete van 1% van de verschuldigde belasting, met een minimum van 100€
  • Registratie daarna: boete van 20% van de verschuldigde belasting

Bron: Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (BS 29 12 2016)

 

Share: