Bouwmateriaalproducenten vragen verlaagd btw-tarief voor vernieuwbouw

21 februari 2018
Teaser: 

BMP, een federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten, vraagt een verlaagd tarief voor de btw op vernieuwbouw. Ze achten dat nuttig in de strijd tegen onder meer klimaatverandering. Het is een van de gevraagde maatregelen uit een memorandum, dat ze aan minister Kris Peeters overhandigden.

De federatie, die naar eigen zeggen zowat 600 producenten met een gezamenlijke omzet van bijna 11 miljard euro vertegenwoordigt, vraagt de aandacht van verschillende overheden. Ze wijst op de slechte isolatiegraad van gebouwen in België en de noodzaak om te voldoen aan internationale klimaat- en energiedoelstellingen, soms op straffe van boetes.

Beperkt tot enkele steden
Zeker ook gezien de trend naar meer maar kleinere gezinnen, zien ze de noodzaak aan aangepaste woningbouw. "Bij oude energieverslindende woningen in niet al te beste staat heeft renoveren nog weinig zin. Om energetische, bouwtechnische of gezondheidsredenen is het vaak interessanter om ze te slopen en herop te bouwen", klinkt het. "Een verlaagd btw-tarief van 6 procent stimuleert de optie afbraak en wederopbouw. Hoewel de vraag in de drie gewesten groot is om het toepassingsgebied van die maatregel uit te breiden over het hele grondgebied, is ze voorlopig alleen toepasbaar in enkele steden."

Voor volgende regering
De kostprijs, eerder becijferd op 113,9 miljoen euro, kan worden getemperd, gelooft men. Minstens een derde van investeringen in bouwprojecten zou terugvloeien naar de overheid. Ook ziet men voordelen door bijvoorbeeld jobcreatie. De federatie verzet zich ook tegen fiscale voordelen bij woningaankopen, die de woningprijs net zouden doen stijgen. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) kreeg het memorandum overhandigd en toonde begrip. "Ik denk dat we het verlaagde tarief moeten uitbreiden naar het hele grondgebied en dat we ook de 'return on investment' in zijn geheel moeten bekijken. Naar een volgende regeringsformatie moet het tarief heel duidelijk op tafel worden gelegd." Ook voor lopend overleg voor een nationaal investeringspact vindt Peeters dat men de productiesector zeker niet uit het oog mag verliezen.

Bron: Belga

Share: