CIB Vlaanderen steunt petitie verlaging vennootschapsbelasting

29 november 2016
Teaser: 

Wist je dat sommige multinationals in België minder dan 10 % vennootschapsbelasting betalen? Dit terwijl KMO’s - en dus tevens de meerderheid van onze vastgoedmakelaars en syndici - die de achterpoortjes niet kennen vandaag aan een belastingvoet van 33,99% belast worden. Die ongelijkheid moet nu stoppen. CIB Vlaanderen ondersteunt prominent de lancering door UNIZO van een nieuwe petitieactie, gericht aan de federale regering, om het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen. Wij roepen alle vastgoedmakelaars en syndici op om hetzelfde te doen.

“Die grote bedrijven worden minder belast omdat ze veel meer werk creëren”, wordt er hier en daar wel eens gezegd. Maar in werkelijkheid zorgen KMO’s (< 50 personeelsleden) in België voor 54% van de tewerkstelling. Met de bedrijven tot 250 personeelsleden erbij loopt dat percentage op tot 69,8%.

Belast KMO’s aan een eenduidig, eerlijk tarief van 20%, waar geen fiscale spitstechnologie aan te pas komt. Zo verklein je ook de grote ongelijkheid met onze buurlanden. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk bedraagt de basis vennootschapsbelasting slechts 20% en in diverse landen staan forse verlagingen gepland. Dit groeiende verschil is nefast voor onze economie. Hoog tijd om de achterstand weg te werken. Zelfs al moeten sommige aftrekmogelijkheden (zoals de notionele intrestaftrek) daardoor beperkt worden.  

Onderteken mee deze petitie op www.opgelijkevoet.be.

Share: