Databank op komst om risicogronden sneller te identificeren

22 november 2016
Teaser: 

Tegen eind 2017 wil de OVAM over een volledige databank van alle risicogronden in Vlaanderen beschikken. Die moet het mogelijk maken om risicogronden snel te identificeren. En dat is niet onbelangrijk bij de verkoop van een grond. Aan de verkoop van risicogronden zijn namelijk een aantal verplichtingen verbonden.

De databank zal niet alleen de OVAM maar ook de gemeenten een beter zicht bieden op de huidige én voormalige risicolocaties.

Oriënterend bodemonderzoek

Risicogronden kunnen niet worden overgedragen zonder dat er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd wordt. De kopers van de grond worden op die manier beschermd en krijgen door de resultaten van het bodemonderzoek een beter zicht op de bodemkwaliteit van de aangekochte grond.

Maar eigenaars weten niet altijd of er zich vroeger risico-activiteiten hebben afgespeeld op hun grond. Vaak komen ze daar pas bij de verkoop van de grond achter. Bovendien zijn ze ook zelden vertrouwd met de verplichtingen van de Bodemwetgeving en nog minder met de mogelijkheden die de OVAM aanbiedt als er verontreiniging is vastgesteld.

Wat in geval van verontreiniging?

De Bodemwetgeving schrijft voor dat de verkoper van een grond verplicht is om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Daarvoor kan hij een beroep doen op een van de vele bodemsaneringsdeskundigen (zowel type 1 als type 2). Als uit het oriënterende bodemonderzoek blijkt dat er geen verdere maatregelen nodig zijn, kan de overdracht plaatsvinden. Wordt er echter verontreiniging vastgesteld als gevolg van de voormalige activiteiten op de grond, dan is in principe verder onderzoek of een sanering nodig.

Vrijstelling saneringsplicht

Verkopers die niet op de hoogte waren van die verontreiniging, kunnen echter een vrijstelling van de saneringsplicht aanvragen. Als de OVAM de vrijstelling van saneringsplicht toekent, heeft de verkoper geen verplichtingen meer voor de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek en een eventuele sanering. De vrijstelling van saneringsplicht gaat in de meeste situaties ook over op de koper.

Meer info

www.ovam.be/overdrachten
www.ovam.be/deskundigen
www.ovam.be/vrijstellingsplicht

Bron: Ovam

Share: