Dit najaar licht definitief op groen voor omgevingsvergunning

22 oktober 2015
Teaser: 

De allerlaatste horde voor de omgevingsvergunning in Vlaanderen is in zicht. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) weten. De Raad van State en het sectorcomité hebben geen fundamentele opmerkingen meer bij het uitvoeringsbesluit. Bedoeling is dat de Vlaamse regering dit najaar nog definitief het licht op groen zet.

Ter herinnering: vlak voor de verkiezingen van 2014 keurde het Vlaams Parlement de invoering van een unieke omgevingsvergunning goed. Die vergunning integreert de bestaande milieu- en stedenbouwkundige vergunning en moet ervoor zorgen dat investeringsprojecten in Vlaanderen in de toekomst sneller, eenvoudiger en goedkoper vergund kunnen worden.

Vlak na de verkiezingen (op 6 juni 2014) keurde de ontslagnemende Vlaamse regering het voorontwerp van besluit goed dat uitvoering moet geven aan het decreet. Dat besluit heeft intussen een hele weg afgelegd langs adviesraden en ook bij de Raad van State.

Volgens minister Schauvliege is die horde nu genomen en waren er geen fundamentele bezwaren meer. De regering zal nog dit najaar haar definitieve goedkeuring geven. Het zal dan nog wel even duren voor de maatregel effectief in werking treedt, maar N-VA-parlementslid Axel Ronse spreekt alvast van een "historisch moment".

Ik feliciteer minister Schauvliege en haar voorganger minister Muyters. In 2016 zullen de bouw- en milieuvergunning via dezelfde aanvraag verlopen. Bovendien zullen mensen vanaf dan ook alles digitaal kunnen aanvragen. Hier mogen we echt fier op zijn" reageert Ronse. "Voor Vlaanderen is dit een heel belangrijke stap inzake vereenvoudiging van procedures, globale kijk op omgeving en rechtszekerheid".

Bron: Belga

Share: