Een derde van kopers leent meer dan 90% van de waarde van woning

04 juli 2017
Teaser: 

De Nationale Bank blijft zich zorgen maken over de soepele toekenning van woonleningen door de banken. Uit haar stabiliteitsverslag over de Belgische financiële sector blijkt dat de helft van wie vorig jaar een woonlening afsloot, meer dan 80% van de waarde van zijn pand leende. Bij 35% ging het zelfs om meer dan 90%.

Hoewel het aantal achterstallige hypothecaire kredieten momenteel is teruggevallen tot 1,1% van het totaal, loeren enkele gevallen om de hoek. Zo zijn de prijzen van het vastgoed sinds 2000 meer dan verdubbeld, waardoor de kans op een terugval groter is geworden en de banken het risico lopen dat hun hypothecaire waarborg in waarde daalt.

Risico’s opgebouwd
Bovendien werden heel wat risico's opgebouwd. Eind 2016 bedroeg het aandeel van de kredieten waarbij meer dan 80% van de waarde van het pand werd geleend 27%. Bij 16% ging het zelfs om meer dan 90%. Het laatste jaar verscherpte die toestand echter fel. Meer dan de helft van opgenomen leningen overschreed de grens van 80%, 35% zat boven de 90%.

Lage rente doet meer lenen
Verder moeten steeds meer mensen een groter deel van hun inkomen spenderen aan het afbetalen van hun krediet. De lagere rente heeft op dit vlak geen soelaas gebracht. In tegendeel. Ze gaf aanleiding om meer te lenen, stelt de Nationale Bank. De nationale bank wil dan ook dat de banken maatregelen nemen. Zo wil ze dat de instellingen een grotere buffer aanleggen als ze kredieten geven boven 80% van de waarde van de hypothecaire waarborg.

(Bron: spaargids.be)

Share: