Een nieuwe functieclassificatie en nieuwe barema’s voor de vastgoedsector

21 oktober 2019
Teaser: 

Op 24 september ondertekenden de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) van de vastgoedsector (PC 323) de lang verwachte en fel besproken cao die een nieuwe functieclassificatie voor de loontrekkenden invoert.  Alle bedrijven in de vastgoedsector moeten deze classificatie tegen eind dit jaar doorvoeren. Toch raden we iedereen aan er nu al mee aan de slag te gaan.

Wat is een functieclassificatie?
Een functieclassificatie – zoals de term laat vermoeden – is een model dat de verschillende functies die voorkomen (in dit geval in de vastgoedsector) in verschillende categorieën klasseert, waarbij aan elk van de categorieën een barema toegekend wordt. Zo’n systeem komt tot stand na een grondige bevraging van het werkveld, en wordt door een onafhankelijk consultant opgesteld in nauwe én continue samenwerking met de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers uit de sector. 

Wat betekent dit voor de lonen bij jou op kantoor? 
Alle bedrijven in de vastgoedsector moeten deze classificatie tegen eind dit jaar doorvoeren. Wat er concreet allemaal moet gebeuren vind je op de website van het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector: www.sf323.be/functieclassificatie. Daar vind je ook alle documenten en documentatie die je nodig hebt om alles in goede banen te leiden.

Vragen?
Heb je toch nog vragen of heb je bijkomende duiding nodig, aarzel dan niet de hulp in te roepen van één van de consulenten van het Sociaal Fonds. Zij komen graag bij jou langs om de nodige toelichting te geven. Of ontdek het tijdens één van de lerende HR-netwerken die speciaal aan dit thema gewijd zijn

(Bron: SF323)

Share: