Gewaarborgd wonen

21 juni 2015
Teaser: 

Stephan Coenen is voorzitter van de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren.

Stel: je hebt een hypothecaire lening lopen op je nieuwe woning, maar bent plotseling zonder werk gevallen. Weet dan dat je via de gratis verzekering gewaarborgd wonen je lening kunt blijven afbetalen. Via deze verzekering wil de Vlaamse overheid mensen beschermen die een hypothecaire lening zijn aangegaan voor de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning. Wanneer je dus opeens je werk verliest door ontslag of ziekte, zal deze verzekering tussenkomen om je hypothecaire lening verder te helpen af te betalen.

Tussenkomst van 3 jaar

De verzekering is tien jaar lang geldig. Als je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. In geval van arbeidsongeschiktheid zal de verzekering gedurende maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid bedraagt de tussenkomst maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst zal moeten aangetoond worden dat je tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt. De tussenkomst van de verzekering gaat pas in na een wachttijd van drie maanden. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 of 600 euro per maand.

Verschillende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze verzekering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je de verzekering binnen het eerste jaar nadat je je hypothecaire lening hebt afgesloten aanvragen. De lening om een woning te bouwen of te kopen moet minstens 50.000 euro bedragen of 25.000 euro voor louter renovatiewerken. Daarenboven mag de verkoopwaarde van de woning mag niet hoger liggen dan 320.000 euro. Een vastgoedmakelaar kan je wegwijs maken in deze voorwaarden.

www.cibweb.be

Share: