Gratis kwaliteitsscreening van Roeselaarse appartementen ouder dan 50 jaar

12 februari 2018
Teaser: 

Roeselare kent de laatste jaren een sterke groei van het aantal nieuwe appartementen. De bestaande, oudere, appartementen verdienen echter ook de nodige aandacht. De Vlaamse eisen naar woonkwaliteit worden steeds strenger en de vereniging van mede-eigenaars staat voor de uitdaging om aan deze eisen te voldoen. De stad Roeselare en de West-Vlaamse Intercommunale willen de vereniging van mede-eigenaars daarom ondersteunen via een gratis screening van het appartementencomplex.

Drie overlegmomenten
Tijdens dit traject zijn er drie overlegmomenten met de vereniging van mede-eigenaars: toelichting van het project, pré-advies en eindadvies.

Het resultaat van de screening is een handleiding die wordt afgeleverd aan de vereniging van mede-eigenaars. In de handleiding wordt de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en energiezuinigheid van het gebouw beschreven. De handleiding bevat aanbevelingen over de werken: welke er dringend moeten worden aangepakt en welke er op lange termijn nodig zijn.

De werken worden gestaafd met concrete richtprijzen, zodat de vereniging van mede-eigenaars niet enkel de goede en minder goede kanten van het gebouw kent, maar eveneens welk kostenplaatje er tegenover staat om de werken uit te voeren. Met het onafhankelijk eindadvies kan de vereniging van mede-eigenaars volledig vrijblijvend aan de slag.

Voorwaarde
Om in te tekenen is er slechts één eigendomsvoorwaarde: het appartement is ouder dan 50 jaar. Interesse voor dit gratis initiatief van Stad Roeselare en je beheert een appartement dat voldoet aan de voorwaarden? Maak de mede-eigenaars warm voor dit project en schrijf je in via dit inschrijvingsformulier.

Bron: Stad Roeselare

Share: