Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Teaser: 

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Als richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018. In wat volgt, wordt stilgestaan bij deze datum van 1 juni 2018 en wordt nader ingegaan op enkele bijzondere aandachtspunten betreffende de inwerkingtreding van de hervorming.

Verder lezen?