Hervorming wet op de mede-eigendom in de maak

07 maart 2017
Teaser: 

Dit jaar is een nieuwe herziening van de wet op de mede-eigendom gepland. Op initiatief van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een werkgroep enkele heikele punten en onduidelijkheden onder de loep genomen. Ook CIB Vlaanderen maakte deel uit van deze werkgroep. Tijdens een persontmoeting eerder vandaag werd een nota met beleidsaanbevelingen aan minister Geens overhandigd. Op basis van die nota zal het kabinet een voorontwerp van wet opmaken. Hiermee start het politieke lobbywerk rond de hervorming van de wet op de mede-eigendom. CIB Vlaanderen zal er alvast alles aan doen om de belangen van de syndici in het kader van deze hervorming verder te verdedigen.

Met de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 had men verschillende doelstellingen voor ogen: de diverse relaties binnen de mede-eigendom transparanter maken, de mede-eigendom moderniseren en een einde stellen aan bepaalde meningsverschillen in rechtsleer en rechtspraak. Dankzij de modernisering werd een beter evenwicht gerealiseerd tussen de syndicus, de individuele mede-eigenaars, de algemene vergadering en de raad van mede-eigendom.

Knelpunten

En toch moeten er hier en daar kanttekeningen geplaatst worden bij de wet van 2010. Deels omdat de wetgever op sommige knelpunten geen of een ontoereikend antwoord formuleerde, maar ook omdat sommige nieuwe regels misschien theoretisch een antwoord bieden, maar in de praktijk moeilijk uitvoerbaar blijken te zijn.

Werkgroep

In uitvoering van het regeerakkoord van 11 oktober 2014, dat bepaalt dat “de regering een bijzondere opvolging zal verzekeren in het beheer van de mede-eigendommen en de daaraan verbonden kosten” werd binnen de FOD Justitie een werkgroep opgericht. Die moest de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 evalueren en beleidsaanbevelingen tot wijziging van de wet uitwerken. Ook CIB Vlaanderen maakte deel uit van deze werkgroep.

De werkgroep werd voorgezeten door professoren Pascale Lecocq (ULg) en Vincent Sagaert (KU Leuven) en was samengesteld uit vertegenwoordigers van de belanghebbende actoren en organisaties, m.n. CIB Vlaanderen (Jan Jassogne en Charles Dutordoir), het Beroepinstituut van Vastgoedmakelaars (Yves van Ermen en Bruno Kerckhof), Federia-ABSA (Jean-Pierre Craninx), de Koninklijke Federatie voor het Belgische Notariaat (Pierre van den Eynde en Iris Gerlo), het SNCP-NEMS (Olivier Hamal en Kristien Van Raemdonck) en de Verenigde Eigenaars (Katelijne D’Hauwers).

Op 7 maart overhandigde de werkgroep een nota met beleidsaanbevelingen aan de minister van Justitie.

Beleidsaanbevelingen

Via de nota met beleidsaanbevelingen wil men een aantal structurele knelpunten verhelpen. Naast de reparatie van een aantal technische elementen, gaat men uit van vier krachtlijnen die het appartementsrecht op structurele wijze moeten optimaliseren.

 1. De flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen
 • De flexibilisering van de besluitvorming binnen de algemene vergadering. Onder meer de gekwalificeerde meerderheden worden versoepeld en gerationaliseerd.
 • De voorgestelde hervorming heeft ook oog voor de gebouwen waarin er een blokkering van de besluitvorming plaatsvindt.
  • De invoering van een “voorlopig bewindvoerder”, die zich onder welomlijnde omstandigheden in de plaats van de algemene vergadering kan stellen.
  • Onder strikte voorwaarden wordt bij de totale heropbouw van het gebouw afstand gedaan van de eenparigheidsvereiste.
 1. De optimalisering van de efficiëntie binnen verenigingen van mede-eigenaars
 • Afslanking van de statuten zodat hieraan een grotere stabiliteit kan worden gegeven. Dit leidt ertoe dat niet elke wetswijziging noopt tot een wijziging van de statuten.
 • De invoering van een verplichte bijdrage voor het reservefonds teneinde een zo groot mogelijke stabiliteit aan de rechten van de mede-eigenaars te verlenen.
 1. De herbalancering binnen de mede-eigendom
 • Een verscherping van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bewoners van het gebouw.
  • Indien een eigenaar zijn appartement verhuurt, is het zijn verantwoordelijkheid om de huurder op de hoogte te brengen van de beslissingen binnen de algemene vergadering van het gebouw.
 • Een preciezere omschrijving van de inhoud van het syndicuscontract, in het bijzonder met betrekking tot de kosten.
 1. Een verduidelijking van de wet teneinde rechtsonzekerheid te vermijden

Voor meer info kan je terecht in de nota met beleidsaanbevelingen aan de minister van Justitie.

Share: