Het Vlaamse Logiesdecreet: vraag tijdig je brandveiligheidsattest aan

21 november 2017
Teaser: 

Het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet vereist dat elk logies moet beschikken over een brandveiligheidsattest. Die verplichting is op 1 april 2017 van kracht geworden. Was het logies echter op die datum reeds aangemeld bij de Vlaamse overheid, dan geldt er een overgangsperiode tot 1 april 2018. Vanaf dan moet er voor elk logies een brandveiligheidsattest zijn. Heel wat verhuurkantoren zijn na de zomer gestart met het opvragen van de attesten. Stel dit zeker niet te lang uit, want de deadline van 1 april 2018 nadert met rasse schreden.

Dossier 'Vlaamse Logiesdecreet'
Voor meer toelichting en enkele handige documenten kan je op CIBweb.be terecht in het dossier 'Het Vlaamse Logiesdecreet’.

In dit dossier kan je onder meer de gelijknamige syllabus terugvinden, waarin de toeristische regelgeving in detail wordt toegelicht. De syllabus kreeg begin oktober nog een update. Het dossier bevat ook een FAQ, een document waarin enkele vragen die de voorbije maanden aan de studiedienst zijn voorgelegd (en uiteraard de antwoorden) aan bod komen. Deze FAQ wordt continu aangevuld.

Het dossier bevat ook heel wat nuttige documenten en modellen. Zo kan je er enkele brochures downloaden, in verschillende talen, waarmee je eigenaars op een begrijpelijke en bevattelijke wijze kan informeren over het Logiesdecreet en in het bijzonder over de vereisten op het vlak van brandveiligheid. Je kan er ook het aanvraagformulier voor Vinçotte terugvinden, tezamen met modellen voor de verzekeringen, het evacuatieplan, de informatie die in het logies raadpleegbaar moet zijn voor de toerist, …

Het dossier bevat ook de volledige gecoördineerde teksten van het Logiesdecreet en de verschillende uitvoeringsbesluiten (Logiesbesluit, Brandveiligheidsbesluit, …) en de FAQ die door de Technische Commissie Brandveiligheid is opgesteld.

Try-out
Wie nu nog moet starten met het aanvragen van de brandveiligheidsattesten raden we aan om alvast één dossier zo snel mogelijk te try-outen. Zo kan je je snel vertrouwd maken met de aandachtspunten waar Vinçotte inzonderheid naar kijkt bij het al dan niet afleveren van een attest. En zo krijg je ook zicht op de zaken die je standaard best in orde brengt alvorens aanvragen voor alle vakantiewoningen in je portefeuille in te dienen.

Share: