Hypothecair krediet op woonboten eindelijk mogelijk

15 maart 2016
Teaser: 

Voortaan komen ook woonboten, horeca- en theaterschepen en varend erfgoed in aanmerking voor een hypothecair krediet bij de bank. Een wetsvoorstel terzake van N-VA-Kamerlid Peter Dedecker werd opgenomen in een grotere hervorming van het hypothecair krediet en is zowel voor de eigenaars van een dergelijk vaartuig als voor de Belgische kredietsector en toeleveranciers een positieve evolutie.

Elk krediet met een hypotheek als onderpand wordt een hypothecair krediet

Wie eigenaar is of wil worden van een dergelijk schip moet niet langer bewijzen dat het betrokken schip niet meer varende — en dus onroerend — is om een hypothecair krediet te kunnen krijgen. “Bij het omzetten van de Europese richtlijn nam de N-VA het initiatief om een einde te maken aan het verschil tussen een consumentenkrediet met hypotheek en een hypothecair krediet”, aldus Peter Dedecker. “Met de nieuwe wetgeving volstaat het om het schip te boek te stellen in het scheepsregister om dat hypothecair krediet te kunnen afsluiten.” Die teboekstelling werd in 2012 al mogelijk gemaakt door een wetsvoorstel van Dedecker. Hypothecaire kredieten kunnen nu dus ook gebruikt worden voor de aankoop of renovatie van deze vaartuigen.

Toevlucht naar buitenlandse kredieten valt stil

De onmogelijkheid om woonboten te boek te stellen in het scheepsregister en een hypothecair krediet af te sluiten stimuleerde eigenaren hun toevlucht te zoeken in het buitenland, vooral Nederland en Frankrijk. Bijgevolg werd het hypothecaire krediet eveneens daar afgesloten. “Dat is niet enkel nadelig voor Belgische kredietsector”, aldus Dedecker. “Het verplaatsen van het schip naar het buitenland heeft ook een negatief effect op de werkgelegenheid op de Belgische scheepswerven die dergelijke schepen verbouwen, uitrusten en onderhouden. De aanpassing van de wet is dus goed voor de consument en de economie.”

Bron: N-VA

Share: