Lichte daling van woonprijzen verwacht na 2018

17 januari 2018
Teaser: 

Al jaren horen we dat de prijzen van huizen en appartementen in ons land veel te hoog zijn en toch zijn ze de afgelopen maanden nog verder gestegen naar nieuwe records. Zet die trend zich ook door in 2018? Of kunnen we door de geplande hervorming van de verkooprechten eindelijk op betere tijden hopen?

In 2017 kent de prijs van woningen waarschijnlijk een bescheiden groei van 2,5 procent. In 2016 was dit 0,8 procent, zegt de studiedienst van ING. Vooral de huizen in Vlaanderen dreven de Belgische woningprijzen in totaal omhoog. Die inschatting van ING sluit aan op de bevindingen van de federatie van de notarissen.

Volgens hun laatst beschikbare cijfers steeg de gemiddelde woningprijs in ons land in het derde trimester van 2017 nog eens met 1,7 procent ten opzichte van het vorige trimester, naar 243.344 euro. Ook de prijzen voor appartementen gingen naar ongeziene hoogtes.

De vastgoedprijzen stijgen al sinds het begin van de jaren '70. In veertig jaar gingen ze maar tweemaal omlaag: tijdens de crisis aan het begin van de jaren '80 en tijdens de bankencrisis van 2008-2009.

Lage rente
Recent werden de vastgoedprijzen vooral gestut door de lage rentetarieven. Zo konden kredietnemers voor eenzelfde afbetaling veel meer lenen.

Voor de beleggers speelt de lage rente op woonleningen ook mee. Omdat spaarboekjes en termijnrekeningen weinig opbrengen, zijn die op zoek naar investeringsalternatieven. Om een rendement uit de huuropbrengsten te halen dat hoger ligt dan ze bij de bank zouden hebben, mogen ook zij hogere aankoopprijzen betalen voor hun vastgoed.

Overgewaardeerd
Maar de woningprijzen zijn in België nu echt wel te fel doorgeschoten, zeggen de experts. Zeker in vergelijking met enkele buurlanden, waar de woningmarkt  al serieuze correcties onderging. 

De Nationale Bank schat dat Belgische huizen momenteel ongeveer 7,8 procent overgewaardeerd zijn. Ze baseert zich daarvoor onder meer op de verhouding tussen de aankoopprijzen en de gemiddelde inkomens en tussen de aankoopprijzen en de verhuurprijzen.

Verwachtingen
En wat met de komende maanden? Hebben we het ergste van de stijging nu gehad of wordt het nog erger? Een en ander zal afhangen van wat er gebeurt met de rentes. In haar vorig vastgoedrapport schreef ING: "De betere betaalbaarheid van de vastgoedmarkt sinds 2010 was voornamelijk toe te schrijven aan daling van de rente. Daarom zouden de marktprijzen wel eens heel gevoelig kunnen zijn voor een eerste trendwijziging sinds 2005."

Voor 2018 zelf blijft ING nog positief. Ze gaat voor dit jaar uit van een lichte verhoging van de rentevoeten, zonder ingrijpend effect op de woningprijzen, met zelfs nog een verwachte stijging tot 1,5 procent. 

Na 2018 ziet de bank de prijzen wel (licht) dalen. "De nominale prijsstijging tussen 2010 en 2020 zal niet meer dan 15 procent bedragen. Dit is tien keer minder dan in jaren waarin de prijzen sterk stegen (1999-2008). Rekening houdend met de inflatie zal er zelfs sprake zijn van een correctie, ten belope van de geschatte overwaardering van de markt door de Nationale Bank, hetzij 7 à 8 procent."

De banken worden bovendien steeds strenger. Kan je als kandidaat-kredietnemer weinig eigen geld op tafel leggen? Dan zal je een hoger rentetarief moeten aanvaarden.

Hervorming verkooprechten
In Vlaanderen kan de hervorming van de verkooprechten (registratierechten) een rol spelen. Wie een woning wil kopen gaat dat in de eerste maanden van 2018 waarschijnlijk wat uitstellen. Daardoor zal de prijs wat zakken, om dan na de zomer opnieuw op te flakkeren.

Bron: De Morgen

Lees het volledige artikel.

Share: