Maak kennis met de AntiWitWas-tool

04 juli 2016
Teaser: 

Om je antiwitwasverplichtingen te vervullen, kan je als vastgoedmakelaar voortaan gebruikmaken van een gloednieuwe tool. Dit instrument, dat AntiWitwas-tool werd gedoopt, moet de vastgoedmakelaar  begeleiden en adviseren bij het voldoen aan z'n antiwitwasplicht.

In het kader van de antiwitwaswetgeving werd – als resultaat van een samenwerking tussen ORIS nv, het BIV, de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en de Federale Overheidsdienst Economie – de AntiWitWas-tool ontwikkeld.

Identificeren
Met deze tool kan de vastgoedmakelaar de betrokken partijen identificeren en de nodige bewijsstukken verzamelen. Ook de nodige informatie voor het opmaken van het antiwitwasjaarverslag zit verwerkt in de toepassing. Naast de begeleiding van de identificatie, bevat de AntiWitWas-tool eveneens de nodige middelen om het cliëntacceptatiebeleid uit te voeren. Zo kan de gebruiker, na een eerste screening, een contact aanvaarden of weigeren. Een contact dat werd aanvaard, kan vervolgens worden onderworpen aan de berekening van het waakzaamheidsniveau. De kantoormedewerker kiest hier of hij het contact, op basis van het waakzaamheidsniveau, wenst te aanvaarden of aan de antiwitwasverantwoordelijke wil melden. Die kan dan op zijn of haar beurt beslissen om het contact alsnog te aanvaarden, dan wel te melden aan de CFI.

Waakzaamheidsniveau
Voor een transactie verloopt dit op een gelijkaardige manier. Er worden vragen beantwoord waaruit een waakzaamheidsniveau volgt, waarna de kantoormedewerker en antiwitwasverantwoordelijke de nodige acties kunnen uitvoeren. Doordat contacten en transacties in de AntiWitWas-tool worden aangemaakt, zit een deel van de benodigde informatie voor het opmaken van het jaarverslag, klaar in de toepassing. Dit jaarverslag kan vervolgens via de tool worden ingediend. Het geheel van de activiteiten in de tool is digitaal raadpleegbaar en via een handige zoekfunctie vindt de vastgoedmakelaar meteen de juiste cliënt, contractpartij of transactie. Om te voldoen aan de nodige verplichtingen, blijft alles bewaard tot op z’n minst vijf jaar na het beëindigen van de relatie met de betreffende cliënt of contractpartij. Zoals de wetgeving ook voorziet, heeft de FOD Economie toegang tot het digitale archief, met inachtneming van de privacywetgeving.

Kostprijs
Wat moet dit nu allemaal kosten? De prijs van de berekening van een waakzaamheidsniveau van een transactie bedraagt 15 euro (excl. btw).

Kennismakingsactie: snel registreren is de boodschap

Momenteel loopt er een kennismakingsactie. Elke vastgoedmakelaar die zich registreert voor 1 augustus 2016 geniet van een onbeperkt gratis gebruik tot 1 september 2016. Voor wie zich registreert na 1 augustus 2016 en voor 30 september 2016, is het gebruik gedurende 30 dagen na registratie gratis. De prijs voor het aanmaken en versturen van een jaarverslag bedraagt eveneens 15 euro (excl. btw).

De nieuwe tool is te bereiken op http://antiwitwas.be. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de helpdesk via support@antiwitwas.be of op een uitgebreide FAQ via http://antiwitwas.be/Faq. In het najaar zal VIVO bijkomende opleidingen rond AntiWitWas en de nieuwe applicatie organiseren.

 

 

Share: