Nieuw Vlaams Huurdecreet: algemeen kader

Teaser: 

Medio juli werd het Vlaams Huurdecreet in ontwerpversie een eerste keer door de Vlaamse regering behandeld. Het ontwerp is het resultaat van twee jaar intensief overleg, waarbij CIB Vlaanderen heel wat prioriteiten op tafel heeft gelegd. Let op: voorlopig is er enkel een principiële goedkeuring. Het voorontwerp moet nog heel wat verdere stappen doorlopen. Sowieso zal het Huurdecreet ten vroegste van kracht worden op 1 september 2018. Tot dan blijft de huidige Woninghuurwet van toepassing.

Verder lezen?