Nieuwe deontologie eind dit jaar in werking

05 november 2018
Teaser: 

Op 31 oktober 2018 werd de nieuwe deontologie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe plichtenleer zal in werking treden op 30 december 2018. De bepalingen uit het nieuwe reglement blijven grotendeels gelijk aan de voorgaande versie, op een paar belangrijke wijzigingen na.

Vorming
Op het vlak van de verplichte vorming werd een belangrijke wijziging doorgevoerd. Waar er op vandaag een vormingsverplichting bestaat van 20 uur gespreid over twee jaar, geldt er vanaf 1 januari 2019 een vormingsplicht van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar. Wie dus op beide deelkolommen staat ingeschreven zal vanaf 2019, 20 uur permanente vorming per kalenderjaar moeten volgen, zijnde 10 uur per kolom.

De keuze van vorming blijft vrij tussen de BIV- vormingen, de vormingen gegeven door het BIV erkende derden of vormingen door derden die niet vooraf door het BIV werden erkend. In dit laatste geval zal de vastgoedmakelaar, wanneer de Uitvoerende Kamer hierom verzoekt, bewijsstukken moeten kunnen voorleggen en zal de Uitvoerende Kamer oordelen of deze vorming in aanmerking komt of niet voor de vormingsplicht van de vastgoedmakelaar.

BA en borgstelling
Voortaan zal men op ieder document en op de website de naam van de verzekeringsonderneming (NV AXA Belgium) moeten vermelden die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling, evenals het polisnummer.

Opvolgende vastgoedmakelaars
De nieuwe plichtenleer voorziet in een actieve onderzoekplicht waarbij vastgoedmakelaars bij hun mogelijke opdrachtgever dienen na te gaan of hij in het verleden al een bemiddelingsopdracht heeft toevertrouwd aan een andere makelaar én of deze eerdere makelaar na het beëindigen van zijn opdracht aan de opdrachtgever een lijst heeft bezorgd met kandidaten waaraan precieze en individuele informatie werd verschaft.

Nieuwigheden syndici
De nieuwe plichtenleer bepaalt voor de syndici dat ze er moeten op toezien dat schadevergoedingen, terugbetalingen, en in het algemeen, alle bedragen die aan de vereniging van mede-eigenaars toebehoren, rechtstreeks op haar rekening gestort worden.

De bewaartermijn van bewijskrachtige stukken met betrekking tot de afrekeningen, evenals een gedetailleerde vermogenstaat, werd gebracht op tien jaar in plaats van vijf jaar. Ook zullen de aftredende syndicus en zijn opvolger een gedetailleerde inventaris moeten opstellen met daarin de overgedragen stukken.

(Bron: Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars)

Share: