Nieuwigheden in beschermingssysteem voor kwetsbare personen

Teaser: 

Zowel (ver)kopers als (ver)huurders moeten handelingsbekwaam zijn om een onroerend goed te kunnen (ver)kopen of (ver)huren. Als vastgoedmakelaar moet je nagaan of de partijen wel degelijk handelingsbekwaam zijn. Om kwetsbare personen te beschermen, voorziet de wet al lang in de mogelijkheid om hen onder een speciaal beschermingsstatuut te plaatsen. In het verleden kwam dit beschermingssysteem overeen met het voorlopige bewind. Nadat het beschermingssysteem in 2014 herzien en opgedeeld werd in twee delen, is dit beschermingssysteem sinds 1 maart 2019 op een aantal vlakken aangepast.

Verder lezen?