Opgelet voor prijsbewimpeling: de Vlaamse Belastingdienst kijkt mee

Teaser: 

Belangrijk om weten in het kader van de hervorming van de verkooprechten is dat de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voortaan strikter zal toezien op prijsbewimpeling. Stelt men na vergelijking met de databank met ijkingspunten van de Vlaamse overheid sterke indicaties van prijsbewimpeling vast, dan kan er een herziening volgen van de reële verkoopwaarde. Dit zou dan resulteren in het verlies van de rechtenvermindering (abattement van €80.000). Voor vastgoedmakelaars kan dit belangrijke gevolgen hebben. Voorzichtigheid is dus geboden.

Verder lezen?