Rechtspraak: benoeming syndicus nietig verklaard, geen gevolgen voor eerdere afrekeningen

Teaser: 

De gerechtelijke nietigverklaring van de benoeming van een syndicus wegens het ontbreken van een beroepserkenning resulteert niet linea recta in de nietigverklaring van de door deze syndicus opgemaakte afrekeningen. De nietigheid betreft immers enkel de relatie tussen deze syndicus en de VME. Wanneer een mede-eigenaar enkele destijds genomen beslissingen van de Algemene Vergadering betwist, dient hij of zij aan te tonen dat deze onregelmatig, bedrieglijk of onrechtmatig genomen zouden zijn.

Verder lezen?