Rechtspraak: niet-naleven vormvoorschriften uitnodiging AV leidt tot nietigheid van de beslissingen

Teaser: 

Wanneer bij de opmaak en het uitsturen van de dagorde voor de Algemene Vergadering (AV) bepaalde essentiële vormvoorschriften (zoals het bijvoegen van de begrotingsramingen) worden miskend, zal dit resulteren in absolute nietigheid van de aangevochten beslissingen. Inzake het verkrijgen van toegang tot een privatief gedeelte is het opeisen van een duplicaatsleutel te verregaand. Een mede-eigenaar kan enkel verplicht worden tot het verlenen van zijn medewerking bij het maken van een afspraak.

Verder lezen?