Rechtspraak: vraag om kopij van Belgische identiteitskaart kan wijzen op discriminatie

Teaser: 

Wanneer je in een inlichtingenfiche (louter) vraagt naar een kopij van de Belgische identiteitskaart als document om de identiteit te bewijzen kan dit voldoende zijn om een vermoeden van discriminatie aan te tonen. Daardoor verschuift de bewijslast in de procedure naar de vastgoedmakelaar en dient hij/zij te bewijzen dat er niet werd gediscrimineerd. Zo oordeelde het Gentse Hof van Beroep in een recent vonnis.

Verder lezen?