Renovatiewerken aan 6%: voortaan alleen voor woningen ouder dan 10 jaar

13 februari 2016
Teaser: 

Het uitvoeren van renovatiewerken aan een woning of een appartement kon tot voor kort tegen 6% btw (in plaats van 21%). Voorwaarde hiervoor was dat de woning langer dan vijf jaar in gebruik moest zijn genomen. Sinds 12 februari is deze ouderdomsvereiste verhoogd naar tien jaar.

Wie renovatiewerken wil uitvoeren aan een woning die jonger is dan 10 jaar, moet dus voortaan 21% belastingen betalen.

Overgangsmaatregel

Er geldt een overgangsmaatregel voor de werken die vanaf 12 februari 2016 worden uitgevoerd aan een woning van minder dan 10 jaar oud maar van minstens 5 jaar oud. Voorwaarde is wel dat de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of de melding ten laatste op 11 februari werd ingediend en dat tegen ten laatste die datum ook de overeenkomst voor de werken werd afgesloten. Daarnaast moet de factuur met betrekking tot  deze werken uiterlijk tegen 31 december 2017 worden uitgereikt.

Share: