Sp.a pleit voor eerlijke waterfactuur voor elke Vlaming

22 september 2016
Teaser: 

Naargelang de watermaatschappij waar je gemeente is bij aangesloten betaal je meer of minder voor hetzelfde kraantjeswater dan iemand die in een andere provincie woont. "Dat terwijl je niet kunt kiezen welke maatschappij je drinkwater levert", zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (Sp.a).

Het parlementslid benadrukt dat de hervorming van de waterfactuur onder Vlaams minister Schauvliege (CD&V) de verschillen alleen maar heeft aangescherpt. De Vlaamse regering heeft dit jaar onder meer de 15 kubieke meter gratis drinkwater voor elke Vlaming afgeschaft. Daarenboven bestaat de factuur nu uit een forfaitair bedrag (100 euro per wooneenheid) plus verbruikskosten. Per inwonende krijg je 20 euro korting op het forfaitair bedrag. Eerder kaartte Beenders al aan dat dat forfaitair bedrag drinkwater onder meer duurder maakt voor kotstudenten, alleenstaanden en kleine gezinnen. Zo krijgt een alleenstaande slechts 20 euro korting terwijl een gezin met twee kinderen 80 euro minder moet betalen. De willekeur of je meer of minder betaalt voor je kraantjeswater is opnieuw een slag in het gezicht van de consument, klinkt het bij de oppossitiepartij.

Drie voorstellen
Sp.a pleit voor een eerlijke waterfactuur en stelt drie maatregelen voor. Iedereen die onder de armoedegrens leeft, een OMNIO-statuut heeft, in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding zit, moet kunnen genieten van een sociale correctie. Daarnaast mag het vastrecht van een alleenstaande niet hoger liggen dan voor een groot gezin. En ten slotte moet er een basispakket komen voor iedereen. Elke Vlaming moet, ongeacht zijn woonplaats, een basispakket water aan dezelfde prijs krijgen. "Extra verbruik zou dan gefactureerd worden tegen een hoger tarief dat elke maatschappij zelf bepaalt. En, mooi meegenomen, dat zou de mensen meteen ook aansporen tot rationeler waterverbruik", aldus Rob Beenders.

Bron: De Standaard

Lees het volledige artikel.

Share: