Standpunten VLABEL rond hervorming verkooprechten: voorwaarde 'bezit'

Teaser: 

De bezitsvoorwaarde is één van de centrale pijlers van het stelsel rond het 7%-tarief voor gezinswoningen. Het is immers deze voorwaarde die beoogt te garanderen dat het gunsttarief wordt toegespitst op de aankoop van de enige woning. Dat is de reden waarom zo expliciet is vastgelegd dat de koper geen andere woning of bouwgrond in bezit mag hebben. Let wel, de bezitsvoorwaarde is enkel toegespitst op woningen en bouwgrond. Het bezit van een garage, een kantoorgebouw, opslagplaats, een stuk landbouwgrond, … zal niet verhinderend werken. De facto zal men hier wederom moeten kijken naar de definitie van ‘woning’ conform de VCF (cfr. supra) en alle navenante interpretaties, bijvoorbeeld omtrent het begrip ‘andere dan normale herstellings- en onderhoudswerken’.

Verder lezen?