Standpunten VLABEL rond hervorming verkooprechten: voorwaarde 'domiciliëring'

Teaser: 

Artikel 2.9.4.2.11, §2, 2° bepaalt dat de koper er zich toe moet verbinden om binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.

Verder lezen?