Steeds meer Nederlandse gezinnen vinden geen huurwoning

14 november 2017
Teaser: 

Steeds meer Nederlanders verdienen net te veel voor een sociale woning, maar te weinig om te huren op de privémarkt. Volgens het Nederlandse Planbureau dreigen deze mensen tussen wal en schip te vallen op de woningmarkt. Het zou gaan om zo’n 425.000 gezinnen.

Onderzoek van de overheidsdenktank wijst uit dat meer dan een kwart (28 procent) van de middeninkomens in Nederland geen maandelijkse huur van 700 euro of meer kan betalen. Het gaat om ongeveer 425.000 huishoudens die veelal minder dan 39.000 euro bruto per jaar binnenkrijgen. Het aanbod aan huurwoningen waar zij terecht kunnen, is erg beperkt.

Anderzijds zijn er ook heel wat Nederlanders die nu in een sociale woning zitten, maar op basis van hun inkomen eigenlijk op de privémarkt zouden kunnen huren. Dat is voor ongeveer de helft van de sociale huurders het geval.

Extra maatregelen
Ook kopen is voor heel wat jonge gezinnen geen optie. De nieuwe regering Rutte III zou daarom extra maatregelen moeten nemen, vindt het Planbureau, zoals het verlengen van de verruimde toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector. Andere maatregelen in het regeerakkoord zouden pas op langere termijn effect hebben.

Bron: Belga

Share: