TETRA-project LCC Ecotoop wil onderhouds- en renovatietools ontwikkelen voor VME’s

26 juni 2018
Teaser: 

Als syndicus word je vaak geconfronteerd met problemen om de VME’s te overtuigen van de noodzaak van onderhoud en herstellingen van appartementsgebouwen. Daardoor worden de noodzakelijke middelen vaak niet tijdig vrijgemaakt voor de uit te voeren werken en kunnen er bvb. nog extra kosten ontstaan. HoGent, UGent en WTCB starten daarom via het Agentschap Innoveren & Ondernemen het onderzoeksproject ‘LCC Ecotoop’ op. Dit project heeft de ambitie om inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen en wil hun langetermijnwaarde significant verbeteren.

Opeenvolgende overheden hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd rond wonen, rond stedenbouw en verdichting, rond de renovatie van het bestaande verouderde patrimonium, en zeker rond het energiegebruik in Vlaanderen. De afweging tussen slopen, renoveren of behouden wordt steeds belangrijker.

Bij elke renovatie, aankoop, verkoop, meerjarenbegroting… worden architecten, bouwheren, promotoren, syndici en rentmeesters geconfronteerd met de vraag of en welke specifieke ingrepen op korte, middellange en lange termijn noodzakelijk zijn. Op vandaag wordt bij het beheer van gebouwen vaak enkel rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel een afweging van de energiekosten tegenover de investeringskosten. In de praktijk resulteert dit daarom enkel in de uitvoering van instandhoudingswerken.

Gezien het belang van dit project voor de professionele syndici zou het nuttig zijn indien we vanuit de sector voorbeeldgebouwen zouden kunnen aanleveren.

De typologie van cases die worden gezocht:

 • Appartementsgebouwen:
  • klein (2-6 units)
  • middelgroot (6-20 units)
  • groot (20-60 units)

Gebouwen die grote renovatie vragen (echter nog geen sloop), recentere gebouwen, gebouwen waar eventuele uitbreidingsbehoefte, -wens is (zowel in de hoogte, breedte), …

 • Door een bestaand appartementsgebouw als case in te dienen, zullen deze als input dienen om praktische inzetbaarheid van de tools te verbeteren.

Heel concreet zullen voor deze gebouwen volgende acties gebeuren:

 • uitvoeren van een conditiemeting,
 • opstellen van meerjarenbegroting,
 • rendementsberekening, …

Dit zal gebeuren door het projectteam al dan niet aangevuld met studenten van de opleiding ‘bachelor vastgoed’. De volledige weerslag van de analyses zal met jou gedeeld worden. Mogelijke vertrouwelijke informatie wordt enkel met jou gedeeld. Terugkoppeling naar de bredere gebruikersgroep gebeurt in dat geval, ‘pandonafhankelijk’.

 • Indien interesse, gelieve ons volgende gegevens te bezorgen:
 • Adres van het pand + kadastrale informatie
 • Korte beschrijving: aantal appartementen, bouwjaar, ‘staat van het pand’
 • Indien makkelijk voorhanden: recente verslagen van algemene vergaderingen: geplande werkzaamheden, maandelijkse kosten, ….

In de vervolgfase zal dan verdere informatie worden opgevraagd zoals bijvoorbeeld financiering, concrete onderhoudskosten,….

 

Ben jij bereid om bepaalde ‘voorbeeldgebouwen’ aan te leveren en zo je medewerking te verlenen aan dit project? Laat het ons weten via studiedienst@cib.be.

 

Share: