Verzekering 'overlijden koper door ongeval': geen overbodige luxe

24 oktober 2017
Teaser: 

Tussen de ondertekening van het compromis en het verlijden van de akte verlopen doorgaans vier maanden. In die tijd kan er veel gebeuren. Het zou niet de eerste keer zijn dat een koper net dan overlijdt door een ongeval. Als vastgoedmakelaar kan je een polis onderschrijven die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt vóór de datum van het verlijden van de akte. Deze verzekering is kosteloos voor de koper.

De aankoop van vastgoed is een heel belangrijk moment met grote financiële consequenties op lange termijn. De koper is er zich niet altijd van bewust dat zijn beslissing ook zijn erfgenamen aangaat. Indien de koper overlijdt tussen de ondertekening van het "compromis" en de akte, zijn de erfgenamen verplicht in zijn plaats de akte te tekenen, ook al hebben zij er de financiële middelen niet voor.

Ontbinding verkoop van rechtswege
Het is natuurlijk wel mogelijk om de ontbinding van de verkoop van rechtswege te vragen, maar de verkoper zal met deze situatie niet gelukkig zijn. Hij zal gedwongen zijn om te wachten op het einde van de rechtsprocedure voor hij het vastgoed opnieuw kan verkopen. De erfgenamen van de koper riskeren het door de overleden koper gestorte voorschot te verliezen.

Hoofdkenmerken verzekering
De hoofdkenmerken van deze verzekering, die wordt aangeboden door Concordia NV (AXA verzekeringen), kunnen als volgt worden weergegeven:

 • het verzekerd risico is het overlijden van de koper door een ongeval.
 • de verzekerde personen zijn de kopers, natuurlijke personen.
 • het verzekerd kapitaal is het saldo van de verkoopprijs (verkoopprijs onder aftrek van het betaald voorschot) tot beloop van maximaal 90 % van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht.
 • het maximum is bepaald op €250.000 per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, onafgezien van het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten.
 • de dekking van de verzekering geldt vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximumduur van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.
 • indien het overlijden zich voordoet in deze periode dan moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die volgen op het overlijden. Deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een van de kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop.

Voorwaarden
De waarborgen van het verzekeringsprogramma zullen slechts van toepassing zijn indien de vijf volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. de verkoopovereenkomst moet opgesteld zijn op hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel dragen;
 2. de verkoopovereenkomst moet door de partijen gedagtekend en ondertekend zijn;
 3. de verkoopovereenkomst moet in de betaling van een voorschot voorzien, vastgesteld door een kwijting;
 4. het exemplaar van de koper dient voorzien te zijn van het daarvoor aan de vastgoedbemiddelaar uniek toegekende toetredingsnummer;
 5. indien beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd te worden aan de verzekeraar.

Geen automatische dekking
Noch in de collectieve verzekeringspolis van het BIV noch in de aanvullende CIB-polis (CIB Bovenbouw) zit de dekking ‘overlijden koper door ongeval’ automatisch vervat. Om op de dekking aanspraak te kunnen maken moet op een optionele polis worden ingetekend.

Voordeel voor CIB-leden
Als CIB-lid kan je als uitbreiding op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering intekenen op deze optionele polis 'overlijden door ongeval van de koper' (voor meer info, raadpleeg deze verklarende nota). Je kan deze polis, goed voor 50 verkoopovereenkomsten, verkrijgen aan een tarief dat 25% lager ligt dan normaal. 

Belangrijk om weten: deze clausule staat standaard in onze modeldocumenten vermeld. Is de polis 'overlijden door ongeval van de koper' van toepassing, dan volstaat het om op de verkoopovereenkomst een sticker te kleven die wordt aangeboden door onze partner Concordia. Is deze voor jou niet van toepassing, vergeet dan zeker niet deze clausule in de modeldocumenten te schrappen. Om verwarring te vermijden werden onze modeldocumenten zo aangepast dat er heel duidelijk staat dat het om een optionele polis gaat.

Voor meer info kan je steeds terecht bij onze partner Concordia.

 

Share: