Vlaamse regering betaalt meer premies uit in kader van verzekering gewaarborgd inkomen

06 juni 2016
Teaser: 

Meer en meer mensen vinden hun weg naar de verzekering gewaarborgd wonen. Tussen 1 april en 31 december vorig jaar heeft de Vlaamse regering 1.267 tegemoetkomingen uitbetaald. Dat is op jaarbasis meer dan in de periode van 1 april 2014 tot 31 maart 2015, toen er sprake was van 1.176 tegemoetkomingen. Via deze verzekering wil de Vlaamse overheid mensen beschermen die een hypothecaire lening zijn aangegaan voor de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning. Wanneer je dus opeens je werk verliest door ontslag of ziekte, zal deze verzekering tussenkomen om je hypothecaire lening verder te helpen af te betalen.

Wie minstens 12 maanden werkt kan bij bouw, aankoop of renovatie van een woning voor de periode van 10 jaar onder bepaalde voorwaarden een gratis verzekering afsluiten die helpt bij de aflossing van een lening wanneer men onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Het bedrag dat men ontvangt is afhankelijk van het inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en duur van de werkloosheid. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 euro per maand en uitzonderlijk 600 euro voor mensen met een laag inkomen. De tussenkomst geldt voor maximum 36 maanden.

Toegenomen aantal verzekerden
In de periode van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016 werden 10.819 verzekeringen gewaarborgd wonen toegekend. Dat zijn er minder dan de 15.239 die een jaar voordien werden afgesloten. In de periode 1 april 2014 tot 31 maart 2015 werd in totaal 2,9 miljoen euro aan tegemoetkomingen uitbetaald, terwijl dat in de periode van 1 april 2015 tot 31 december 2015 2,71 miljoen euro was. Het hoger aantal uitbetaalde tegemoetkomingen is volgens de minister een gevolg van het toegenomen aantal verzekerden. Een nieuw overleg met de bankensector over deze maatregel is volgens haar niet nodig daar de meeste bankinstellingen hierover correct informeren.

Bekijk hier of je voor deze verzekering in aanmerking komt.

Bron: Belga

Share: