'Vlaming bouwt dubbel zo energiezuinig als tien jaar geleden'

25 februari 2016
Teaser: 

De Vlaming bouwt op 10 jaar tijd dubbel zo energiezuinig als bij de start van de EPB-regelgeving. Dat concludeert Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom uit het rapport ‘EPB in cijfers 2006-2015’.

Het cijferrapport toont dat op 10 jaar tijd meer dan 250.000 startverklaringen zijn ingediend en meer dan 176.000 energieprestatiecertificaten ‘bouw’ zijn opgemaakt. Dat betekent dat meer dan 250.000 bouwheren met de EPB-regelgeving in aanraking kwamen en aan meer dan 176.000 gebouwen een E-peil vasthangt. Daarnaast deed EPB een nieuw beroep ontstaan: de verslaggever. Eind 2015 waren er 1353 actieve verslaggevers.

E-peil daalt

Uit de ingediende aangiften blijkt dat sinds 2006 het E-peil van eengezinswoningen jaarlijks een sprong naar omlaag maakt. Vanaf 2010 is dat om de twee jaar, door het invoeren van strengere eisen in 2010, 2012 en 2014. Voor woongebouwen neemt het E-peil een duik van gemiddeld E84 voor vergunningsaanvragen in 2006 naar gemiddeld E43 voor aanvragen in 2014. Het gemiddelde E-peil voor appartementen daalt ook sinds 2006, maar minder spectaculair: van gemiddeld E85 in 2006 naar E61 in 2014. Ook de trend naar energiezuinige kantoorgebouwen is duidelijk zichtbaar: het gemiddelde E-peil van aanvraagjaar 2006 lag net onder de maximumgrens E100. Voor aanvragen van 2013 was dat 33 E-peilpunten minder, tot gemiddeld E70.

Hernieuwbare energie

De aandacht voor luchtdichtheid en hernieuwbare energie neemt opvallend toe. Hernieuwbare energie zit duidelijk in de lift sinds de invoer van het verplichte aandeel in 2014: van de aanvragen van woningen in 2013 past 1 op 5 hernieuwbare energie toe en van de aanvragen van woningen in 2014 is dat 2 op 3. Vooral het benutten van zonne-energie gaat in stijgende lijn.

Bron: Vlaams Energieagentschap

Share: