Voor het eerst sinds lang opnieuw 5% meer panden op private huurmarkt

22 juni 2015
Teaser: 

Er kwamen vorig jaar gemiddeld vijf procent huurpanden bij op de private huurmarkt, en ook dit jaar wordt een gelijkaardige stijging van het aanbod verwacht. Dat is opmerkelijk, want vastgoedexperten spreken al jarenlang over het toenemend aantal verhuurders dat zijn of haar pand verkoopt.

De trendbreuk die vandaag wordt vastgesteld, blijkt uit de huurbarometer van Groep Dewaele, één van de grootste vastgoedgroepen in Vlaanderen gespecialiseerd in de private huurmarkt. De analyse, die gebaseerd is op een steekproef van 4.000 transacties, wijst erop dat de Vlaming opnieuw in de private huurmarkt durft te investeren. Voor de stijgende huurprijzen moet hij het nochtans niet doen, want die bleven de voorbije jaren erg stabiel.

Experten waarschuwen al jarenlang voor de zogenaamde “krapte” op de private huurmarkt. Concreet betekent dit dat het aantal huurders al jarenlang toeneemt - niet in het minst omdat verkrijgen van een woonlening niet meer zo evident is - terwijl verhuurders de laatste jaren almaar vaker hun pand verkochten uit vrees voor wanbetaling of huurschade. Dat scenario lijkt nu langzaam maar zeker een wending te nemen, en dan vooral aan aanbodzijde.

De nieuwe huurbarometer van Groep Dewaele, die zowel rekening houdt met verhuringen uit het lage als het hoge prijssegment, wijst zo op een aanhoudende stijging van het aanbod. In vergelijking met 2013 kwamen er vorig jaar vijf procent huurpanden bij. En op basis van de eerste vijf maanden van 2015 lijkt de private huurmarkt ook dit jaar af te stevenen op een stijging van vier à vijf procent. We zien dat de Vlaming in de huurmarkt een alternatief heeft gevonden voor de lage rentes op de spaarboekjes en de onzekerheid die de beurs met zich meebrengt”, zegt Filip Dewaele, gedelegeerd bestuurder van Groep Dewaele. “Dat is bijzonder positief, maar de nood aan een grote inhaalbeweging was dan ook groot. Zolang het aantal huurders blijft toenemen, zal het aanbod nog verder moeten blijven groeien."

Jonge tweeverdieners

De Vlaming die in vastgoed investeert, wordt vooral aangetrokken door een nieuw huurderspubliek: de jonge tweeverdieners. En die groep zal alleen nog maar groter worden, zeker nu het verkrijgen van een woonlening niet meer zo vanzelfsprekend is. De laatste jaren zat de schrik voor wanbetaling en huurschade er goed in bij verhuurders. Deze nieuwe doelgroep schept nu opnieuw vertrouwen en kan de private huurmarkt minstens een duw in de rug geven, zegt Dewaele. Alleen is het belangrijk te weten dat dit publiek zeer bewust voor compact en kwaliteit kiest. In de praktijk houden verhuurders daar meer en meer rekening mee. Op dat vlak zien we dat verhuurders meer geneigd zijn om slim te investeren, én met een lange termijnvisie. Meer dan ooit wordt er zo gekozen voor kwalitatief vastgoed. Zo zijn er heel wat nieuwbouwpanden bijgekomen, net zoals oude panden vaker worden gerenoveerd.

Stabiele huurprijzen

De nieuwe huurbarometer geeft niet alleen een zicht op het huuraanbod, maar ook op de gemiddelde huurprijzen in Vlaanderen. Belangrijkste vaststelling: wie vandaag een woning of appartement huurt, betaalt daar grosso modo evenveel voor als een paar jaar geleden. Op basis van de eerste vijf maanden van dit jaar kunnen we stellen dat de gemiddelde huurprijs voor een appartement vandaag op 630 euro per maand ligt. In 2014 betaalde je daar gemiddeld 614 euro voor, in 2013 was dat 616 euro. Voor woningen daalde de gemiddelde maandelijkse huurprijs minimaal: van gemiddeld 782 euro in 2013 over 756 euro in 2014 tot 750 euro in 2015. Algemeen genomen zien we dat er over alle segmenten heen amper beweging zit in de gemiddelde huurprijzen, aldus Dewaele. Prijsstijgingen vinden we vooral bij de appartementen terug. Hoe compacter het appartement, hoe groter de vraag en hoe meer de prijs evolueert. Al blijven de prijsstijgingen al bij al beperkt. De meeste panden raken bovendien nog altijd erg vlot verhuurd: een meerderheid van de panden staat ongeveer twee maanden te huur, zo blijkt uit de huurbarometer. Woningen staan vandaag gemiddeld 51 dagen te huur. Appartementen blijven ongeveer 72 dagen te huur staan tot er nieuwe huurders gevonden zijn.

Share: