Vraag naar woonleningen houdt aan in het eerste trimester van 2015

04 mei 2015
Teaser: 

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat in het eerste trimester van dit jaar 46.500 hypothecaire kredietovereenkomsten werden afgesloten voor een totaalbedrag van meer dan 4,5 miljard euro, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het hele eerste trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 9,5%. Het overeenstemmende bedrag ligt nog wel 2,3% lager.

Ten opzichte van een jaar geleden werden minder kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-2.625, hetzij -11,4%) en voor de bouw (-732, hetzij -14,8%) van een woning, maar er was een stijging van het aantal kredieten voor de renovatie  (+5.243, hetzij +48,4%) van een woning, evenals voor de aankoop én renovatie van een woning (+187, hetzij +13%).

De daling van het aantal verstrekte kredieten voor de aankoop en de bouw van een woning situeert zich in hoofdzaak in de eerste twee maanden van het jaar, als voorspelde weerslag van het feit dat heel wat kredietnemers hun krediet nog vervroegd vóór het jaareinde hadden afgerond om nog met zekerheid van het toen geldende hogere regime van de woonbonus in Vlaanderen te kunnen genieten. Renovatiekredieten kenden tijdens het hele eerste trimester een opmerkelijke stijging.  

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de BVK: "Mede door de lage rentevoeten blijven de omstandigheden gunstig voor de consument om zijn eigen woning te verwerven, zijn bouwproject op te starten of de geplande renovaties, eventueel van energiebesparende aard, te laten uitvoeren. We verwachten dan ook dat de hypothecaire kredietverlening in de komende maanden op niveau zal blijven.”

Bron: Febelfin

 

Share: