Waarom de uitnodiging voor de algemene vergadering maar beter voldoende duiding kan geven

Teaser: 

De uitnodiging voor een algemene vergadering moet duiden op welke wijze men de documenten, betreffende de punten die vermeld zijn op de dagorde, kan raadplegen. Zo niet bestaat de kans dat de beslissingen van de kwestieuze vergadering moeten worden vernietigd. Zeker wanneer die beslissingen verregaande financiële consequenties hebben voor de mede-eigenaars. Zo oordeelde de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg in een recent vonnis.

Verder lezen?