NieuwsRSS

Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de te registreren akte of het te registreren geschrift, waaruit blijkt dat de koper beroep wenst te doen op het 7%-tarief en de rechtenvermindering.

12/06/2018

Artikel 2.9.4.2.11, §2, 2° bepaalt dat de koper er zich toe moet verbinden om binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.

12/06/2018

De bezitsvoorwaarde is één van de centrale pijlers van het stelsel rond het 7%-tarief voor gezinswoningen. Het is immers deze voorwaarde die moet garanderen dat het gunsttarief wordt toegespitst op de aankoop van de enige woning. Dat is de reden waarom zo expliciet is vastgelegd dat de koper geen andere woning of bouwgrond in bezit mag hebben.

12/06/2018

Ook hieromtrent is artikel 2.9.4.2.11 VCF formeel: het 7%-tarief kan enkel worden ingeroepen voor de aankoop van (gezins)woningen.

12/06/2018

De Vlaamse Codex Fiscaliteit stipuleert dat de koper alleen of samen met de andere kopers de geheelheid van de gezinswoning moet verwerven in volle eigendom. Transacties waarbij door de kopers alleen het vruchtgebruik of de blote eigendom verworven worden, vallen dus sowieso buiten het toepassingsgebied van het gunsttarief.

12/06/2018

Om voor het 7%-tarief in aanmerking te komen moet de verkrijging het rechtskarakter hebben van een zuivere aankoop.

12/06/2018

Art. 2.9.4.2.11 VCF bepaalt in §1 het volgende: ‘In afwijking van artikel 2.9.4.1.1 bedraagt het verkooprecht 7 % voor overeenkomsten houdende zuivere aankoop, waarbij door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig de geheelheid volle eigendom van een woning wordt verkregen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.’. Om van het 7%-tarief te kunnen genieten moet de koper dus een natuurlijke persoon zijn.

12/06/2018

Pagina's