NieuwsRSS

Slecht nieuws voor de Belgen die zich een optrekje in La Douce France kunnen veroorloven. De Franse fiscus gaat hen immers duizenden tot zelfs tienduizenden euro’s meer belasting laten betalen.

05/02/2018

Steden en gemeenten moeten in de ene wijk lagere belastingen kunnen heffen dan in de andere. Daarover hebben de drie Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel ingediend. Bedoeling is wonen in stads- of dorpskernen aantrekkelijker te maken.

05/02/2018

De Belgische tienjaarsrente staat nu op een zucht van 1 procent, op 0,955 procent om precies te zijn. De rente-opstoot gaat erg snel: midden december stond dezelfde tienjaarsrente nog op minder dan een half procent. Lenen wordt dus duurder, wat geen goed nieuws is voor mensen die een woonkrediet willen afsluiten, of voor de staatskas.

01/02/2018

Wonen in of naast erfgoed zorgt voor een financiële meerwaarde. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven, in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarin werd nagegaan wat de impact is van erfgoedkenmerken op de woningprijs. Toch moeten we enig voorbehoud maken bij de onderzoeksresultaten.

30/01/2018

Met het nieuwe massadecreet, de zogenaamde Codex-trein, zijn meer dan 200 wijzigingen aangebracht aan de regelgeving rond ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning. Heel wat van de wijzigingen zijn op 30 december 2017 in werking getreden. De komende weken overlopen we de belangrijkste aandachtspunten voor vastgoedprofessionals. Deze week gaan we dieper in op o.a. de opheffing van (sommige) reservatiestroken en de overgang van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen.

29/01/2018

In 2017 werden er bijna 243.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van 31 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Nooit eerder werd voor een dergelijk bedrag aan hypothecair krediet verstrekt. Voor het vierde jaar op rij wordt hiermee het record van het voorgaande jaar gebroken. Toch is er op basis van de laatste zes maanden mogelijks een kentering merkbaar. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag heeft gepubliceerd.

29/01/2018

Het is zover: de hervorming van de vastgoedmakelaarswet verscheen gisteren in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 februari. Doel is om de tuchtprocedure voor het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) transparanter te maken en klagers meer actiemiddelen te geven, het BIV meer slagkracht te geven om op te treden tegen oneerlijke vastgoedmakelaars en de consument te beschermen tegen insolvabiliteit door de kwaliteitsrekening wettelijk te verankeren. Verder voorziet deze wetswijziging in een administratieve vereenvoudiging voor syndici. Belangrijk om weten: de bepalingen rond de derdengelden en kwaliteitsrekening zullen pas in werking treden op 1 augustus 2018.

23/01/2018

Pagina's