NieuwsRSS

In het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn moet het Vlaams Gewest bepaalde doelstellingen rond natuurbehoud halen. De overheid kan dit echter niet alleen realiseren. De beleidsmakers willen daarom ook de burger en in het bijzonder de particuliere eigenaar betrekken bij het natuurbehoud. Natuurbeheerplannen spelen daarbij een cruciale rol. De Vlaamse regering voorziet daarom voortaan extra fiscale stimuli voor wie een natuurbeheersplan afsluit.

11/06/2018

Steeds meer gebouwen hebben airco's en deze verbruiken veel energie. Om dit te beperken moeten airco's voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige. Zo kan het energieverbruik beperkt worden.

11/06/2018

De kogel is door de kerk. De hervorming van de wet op de mede-eigendom werd gisteren op de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. We kunnen dan ook met 100% zekerheid meegeven dat de gewijzigde wet op de mede-eigendom op 1 januari 2019 in werking zal treden.

08/06/2018

Op 1 mei is een vernieuwd insolventierecht in werking getreden (KB van 26 april 2018). Grote vernieuwing is dat de beoefenaars van een vrij beroep, zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders, voortaan ook een insolventieprocedure kunnen opstarten. Voor hen wordt het dus mogelijk om bijvoorbeeld de boeken neer te leggen of bescherming te bekomen tegen bepaalde schuldeisers, wat in het verleden niet het geval was.

04/06/2018

De hervorming van de wet op de mede-eigendom nadert de eindmeet in het Parlement. Op 22 mei werd de ontwerptekst in tweede lezing goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie, inclusief een aantal amendementen die door de meerderheidspartijen werden ingediend. Twee amendementen trekken hierbij de aandacht: het verlenen van een voorrecht ten gunste van de vereniging van mede-eigenaars indien een mede-eigenaar verzuimt om de kosten en lasten te betalen, en de datum van inwerkingtreding van de wet.

04/06/2018

De Nationale Bank maant de Belgische banken aan tot grotere voorzichtigheid bij de toekenning van woonkredieten. Sommige tarieven liggen ongezond laag en het aandeel van risicovolle leningen ligt te hoog, vindt de toezichthouder.

04/06/2018

Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein mocht donderdagavond tijdens de uitreiking van de Real Estate Awards de Pieter Pourbusprijs in ontvangst nemen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt namens het directiecomité van CIB Vlaanderen aan een politicus of organisatie die zich positief inzet voor de vastgoedsector in Vlaanderen. Tommelein, die onder meer de hervorming van de schenk- en erfbelasting én de hervorming van de verkooprechten heeft doorgevoerd, is daarmee een waardig opvolger van de laureaat van vorig jaar, Koen Geens. “Wij zijn ervan overtuigd dat de hervorming van de verkooprechten, die vanaf 1 juni van kracht is, de vastgoedmarkt een boost zal geven”, meent de beroepsfederatie van de vastgoedsector CIB Vlaanderen.

01/06/2018

Pagina's