NieuwsRSS

Wil je helemaal mee zijn met de laatste trends en ontwikkelingen in syndicusland? Dan ben je bij VIVO aan het juiste adres. Van de klassiekers tot een ruim aanbod aan nieuwe opleidingen: in het uitgebreide opleidingsaanbod van dit najaar vind je gegarandeerd je gading.

24/10/2018

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet beheerst worden door een basisakte, een reglement van mede-eigendom alsook een reglement van interne orde (artikel 577-3, lid 2 BW). Daar waar de algemene vergadering vroeger vrij kon beslissen om een reglement van interne orde op te stellen, wordt het opstellen van een reglement van interne orde met de wet van 18 juni 2018 verplicht.

24/10/2018

De GDPR en het verplicht opstellen van een reglement van interne orde (RIO): deze recente verplichtingen zorgen voor de nodige impact in syndicusland. Hoewel het in beide gevallen om slechts enkele letters gaat, betekent het voor de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars wel een verhaal van veel tijd en geld.

24/10/2018

In het kader van de uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet werd afgelopen vrijdag het ontwerp van BVR met betrekking tot een oplijsting van kleine huurdersherstellingen voor de tweede maal principieel goedgekeurd. Het besluit ligt nu voor advies voor bij de Raad van State.

23/10/2018

In het kader van de uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet werd afgelopen vrijdag het ontwerp van BVR met betrekking tot het verdelingsprincipe betreffende de kosten en de lasten voor de tweede maal principieel goedgekeurd.

23/10/2018

De verhoging van het maximale bedrag van de huurwaarborg tot drie maanden huur is één van de cruciale ingrepen binnen het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet om het evenwicht tussen huurders en verhuurders te herstellen. Omdat het samenstellen van de huurwaarborg voor financiële zwakkere huishoudens een zware last kan betekenen, heeft de Vlaamse regering een stelsel van huurwaarborgleningen uitgewerkt. Afgelopen vrijdag werd het ontwerp van BVR rond de huurwaarborglening voor de tweede maal principieel goedgekeurd. Het besluit ligt nu voor advies voor bij de Raad van State.

23/10/2018

Binnen het kader van het KB Freya van 12 januari 2007 moet de bemiddelingsopdracht afgesloten met een consument verplicht een herroepingsbeding bevatten. Dit houdt in dat de consument het recht heeft om zonder kosten binnen de zeven werkdagen van de bemiddelingsovereenkomst af te zien. De opdrachtgever-consument kan evenwel afstand doen van dit herroepingsrecht mits voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Maar let op, dit betekent niet dat de opdrachtgever-consument hierdoor in alle gevallen zijn recht verliest om zich alsnog te beroepen op het herroepingsrecht.

22/10/2018

Pagina's