NieuwsRSS

In 2017 zijn er in Vlaanderen 11.162 aanvragen ingediend voor de verzekering gewaarborgd wonen. Dat is een lichte daling tegenover de 11.324 aanvragen het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Valerie Taeldeman.

03/07/2018

Recent heeft de Technische Commissie Brandveiligheid (TCB) zich uitgesproken over de conformiteit van een vakantieappartement in de Royal Palace in Oostende op het vlak van brandveiligheid. Daarbij hebben de branddeskundigen voor het eerst ingestemd met een tweede vluchtweg over de terrassen, weliswaar mits naleving van enkele voorwaarden. Het feit dat hier een afwijking werd toegestaan kan mogelijk de opties verbreden voor vakantieappartementen buiten bereik van de (auto-)ladders van de brandweer.

02/07/2018

Stel dat de basisakte bepaalt dat de kelders in het gebouw aanhorigheden vormen van de appartementen en bijgevolg uitdrukkelijk verbiedt om een appartement en een bijhorende kelder op te splitsen. Wanneer een mede-eigenaar - ondanks dit verbod - alleen het appartement doorverkoopt en zelf eigenaar blijft van de kelder, dan beschikt hij niet langer over een kavel in de zin van art. 577-6, §1 BW. De mede-eigenaar is hierdoor dan ook niet langer lid van de Algemene Vergadering, waardoor de VME hem op rechtsgeldige wijze kan uitsluiten van de beraadslagingen. Met dit vonnis bevestigde de Limburgse rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep de beslissing van de vrederechter.

28/06/2018

Als syndicus word je vaak geconfronteerd met problemen om de VME’s te overtuigen van de noodzaak van onderhoud en herstellingen van appartementsgebouwen. Daardoor worden de noodzakelijke middelen vaak niet tijdig vrijgemaakt voor de uit te voeren werken en kunnen er bvb. nog extra kosten ontstaan. HoGent, UGent en WTCB starten daarom via het Agentschap Innoveren & Ondernemen het onderzoeksproject ‘LCC Ecotoop’ op. Dit project heeft de ambitie om inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen en wil hun langetermijnwaarde significant verbeteren.

26/06/2018

Naar aanleiding van een parlementaire vraag eind mei bevestigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) formeel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat de BTW-plicht voor bestuurders-rechtspersonen geen impact heeft op de administratieve tolerantie voor syndici-rechtspersonen. Op vraag van CIB Vlaanderen had de FOD Financiën dat in 2014 en 2016 reeds verduidelijkt. Nu heeft ook de minister zich in deze zin uitgesproken.

26/06/2018

Stilstaan is achteruitgaan. Het is een oeroud cliché, maar het is nog altijd de realiteit. Wil je als syndicus helemaal mee zijn met de laatste trends en ontwikkelingen? Dan ben je bij VIVO aan het juiste adres. Ook in het najaar kan je genieten van een uitgebreid opleidingsaanbod op jouw maat:

26/06/2018

Vorige vrijdag zette de ministerraad, op voorstel van minister Ducarme, het licht op groen voor een ontwerp van koninklijk besluit dat een aangepaste versie van het reglement van plichtenleer van het BIV goedkeurt. Vooral in het kader van de permanente vorming en het handelen van de rechtskundig assessor zijn er, na ondertekening van het ontwerp door de koning, belangrijke wijzigingen op til.

26/06/2018

Pagina's