NieuwsRSS

Nieuwe woningen werden de afgelopen drie jaar fors duurder dan bestaande. ‘De strenge bouwnormen’, luidt de verklaring van de bouwsector.

27/03/2018

Op 16 en 17 mei maakt het Brusselse Tour & Taxis plaats voor een nieuwe editie van Realty, hét netwerkgebeuren van het jaar voor vastgoedontwikkelaars. Ook CIB Vlaanderen en Covast zijn naar goede gewoonte van de partij met een stand. Belangrijk om weten: op 16 mei organiseren CIB Vlaanderen, VIVO en Covast er een seminarie “Vastgoed van de overheid: hoe vermarkten binnen het wettelijk kader?” waaraan je gratis kan deelnemen. Schrijf je je in voor dit seminarie en ben je bij de eerste 50 CIB-leden die op dit aanbod reageren, dan ontvang je een gratis toegangsticket voor Realty.

26/03/2018

Er komt dan toch een grootschalige btw-hervorming om de bouw- of renovatiekosten voor verhuurders te verlichten. Dat heeft de federale regering tijdens de afgelopen begrotingscontrole beslist. Er zal een keuzestelsel worden ingevoerd waarbij ook onroerende verhuur aan ondernemingen met btw mogelijk wordt. De verhuurder zal hierbij de btw op de kosten met betrekking tot bouw en renovatie kunnen recupereren.

 

26/03/2018

De nieuwe regeling om eigenaars te vergoeden als ze op hun grond niet meer mogen bouwen, dreigt onbetaalbaar te worden voor gemeenten.

23/03/2018

Het Vlaams Huurdersplatform liet zich in De Standaard zeer kritisch uit over de plannen van minister Homans met betrekking tot het bestrijden van discriminatie op de private huurmarkt. Uit het artikel blijkt nogmaals dat praktijktesten tot een symbooldossier zijn uitgegroeid. "Een debat op inhoudelijke argumenten is daardoor onmogelijk geworden. Dat praktijktesten geen oplossing bieden voor de discriminatieproblematiek is schijnbaar van geen tel", aldus CIB Vlaanderen.

21/03/2018

Het Belgisch vastgoed in handen van particulieren is zo’n 1.412 miljard euro waard, berekende het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Dat is maar liefst 334 procent van het bruto binnenlands product (bbp): het totaal aan geproduceerde goederen en diensten in ons land. Het bedrag ligt ook een pak hoger dan het netto financieel vermogen van particulieren, dat op 1.066 miljard euro wordt geraamd.

21/03/2018

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Als richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018. In wat volgt, wordt stilgestaan bij deze datum van 1 juni 2018 en wordt nader ingegaan op enkele bijzondere aandachtspunten betreffende de inwerkingtreding van de hervorming.

20/03/2018

Pagina's